BBTK > Nieuws > Dossier callcenters: until the last drop (2)

18-10-2018 11:40 Afdrukken

UNI FORUM voor de Contactcenters - Solidariteit op wereldvlak

De arbeidsvoorwaarden in de contactcenters zorgen wereldwijd voor ongerustheid. Enkele dagen geleden werd een vakbondsforum over dit thema gehouden in Antwerpen onder de vlag van UNI Global Union (de wereldorganisatie die meer dan 900 vakbonden uit de dienstensector telt).

Dit forum, dat plaatsvond van 8 tot 10 oktober, bracht een honderdtal afgevaardigden en bestendigen uit contactcenters uit de hele wereld samen. Tot de landen die er vertegenwoordigd waren behoren onder meer België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Canada, de Verenigde Staten, Colombia, Brazilië, enz. De BBTK-SETCa was, als speerpunt van de sector, uiteraard goed vertegenwoordigd door afvaardigingen afkomstig uit het hele land.

Gedurende 3 dagen hebben de afgevaardigden en bestendigen de gelegenheid gehad om ervaringen en praktijken in hun respectieve landen uit te wisselen maar ook om contacten te leggen met de delegaties uit andere landen. Zo konden ze werken aan een mondiale strategie om de toestand van de werknemers in de sector te doen evolueren.

Het forum werd met name ingeleid door Jean-Pierre Boninsegna, Federaal Secretaris BBTK-SETCa. Hij herinnerde aan de problemen waarmee de werknemers in de sector dagelijks te maken krijgen, maar ook aan de grote onzekerheid van de aangeboden contracten en de arbeidsvoorwaarden.

De Voorzitter van de BBTK-SETCa, Erwin De Deyn, nam ook het woord en gaf een analyse van ons sociaal-overlegstelsel in België. In vergelijking met andere landen moeten wij vaststellen dat dit zeker een van de meest geslaagde en efficiënte stelsels is, en vooral dan op sectoraal vlak.

Jan Meeuwens, bestendig secretaris in de afdeling BBTK-SETCa Brussel, nam tevens het woord om het relaas te doen van een geslaagde strijd binnen het bedrijf B-connected. Deze strijd werd gedurende meerdere jaren solidair gevoerd met alle afvaardigingen van de contactcenters van het land. Onlangs kon hierdoor een syndicale afvaardiging worden opgericht en werden ook de eerste bedrijfs-cao’s ondertekend over het gebruik van de arbeidstijd, de omkadering van de flexibele uren, retroactieve loonregularisaties en de invoering van een syndicale premie! Een mooi voorbeeld dus om ons te inspireren…
Tot de talrijke presentaties die werden gegeven tijdens dit Forum behoort ook deze van Syndex over de nieuwe Franse wet (2017) over de waakzaamheidsplicht. Deze wet, die de bedrijven tot sociale verantwoordelijkheid verplicht, heeft een extraterritoriale dimensie en kan door vakbonden uit de hele wereld worden gebruikt. Deze nieuwe wetgeving voert een verplicht toezicht in op tal van risico’s verbonden aan de basisrechten (kinderarbeid, dwangarbeid, niet-naleving van de syndicale vrijheid, lokalen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen, milieuschade,…) die de activiteit van een bedrijf, in Frankrijk of in het buitenland, kan veroorzaken. Deze plicht is van toepassing op de bedrijven met meer dan 5.000 bedienden in Frankrijk of 10.000 werknemers als de maatschappelijke zetel in het buitenland gelegen is. Dit biedt een interessant vooruitzicht om in de toekomst de arbeidsvoorwaarden te doen evolueren.

Het enthousiasme van de deelnemers maakte van dit forum een succes. Wij zijn ervan overtuigd dat de verworven kennis en de contacten die na afloop van dit forum werden gelegd voor iedereen een verrijking zijn gebleken. Werknemers van de contactcenters: samen sterk, ook op wereldvlak!   

     
Share/Bookmark