BBTK > Nieuws > Hete zomer, hete herfst?

5-9-2018 11:21 Afdrukken

Hete zomer, hete herfst?

De krantentitels waren de voorbije dagen weer niet van de poes. En natuurlijk hebben wij respect voor het werk van de journalisten. Maar het is soms zo gemakkelijk om titels uit de mouw te schudden, alleen maar om de aandacht te trekken van de lezer en hier of daar een scoop uit de mond van de een of de ander te distilleren.  De realiteit is echter dikwijls anders dan wat journalisten er van maken. En daarmee hebben wij het over de realiteit waarmee de modale burger elke dag wordt geconfronteerd om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden. Twee krantentitels van de laatste dagen trokken daarbij onze aandacht: 1 op 6 Belgen hebben het moeilijk om rond te komen aan het eind van de maand. Anderzijds titelden kranten dat het “gemiddeld” financiële vermogen van de Belgen ietwat was gedaald.

Niet iedereen heeft het even goed in onze welvaartsstaat

1 op 6 Belgen hebben het moeilijk om elke maand alle kosten te kunnen dragen. Dat is 17% van de Belgen. Dat betekent dat zij onvoldoende inkomen hebben om wat dan ook opzij te zetten en geen enkele reserve op een spaarrekening hebben. Dat betekent elke maand leven in onzekerheid en hopen dat er zich geen enkele tegenslag voordoet (onvoorziene uitgaven in huis, ziekte en medicijnen enz.). En natuurlijk weten wij dat persoonlijke omstandigheden waarin mensen terechtkomen hier een rol spelen. Maar ook het feit dat de lonen onvoldoende hoog zijn, zeker voor de werknemers in de zogenaamde laaggeschoolde jobs, is hier een niet onbelangrijke oorzaak. Daarom ook dat wij blijven pleiten voor loonsverhogingen en dat zeker zullen doen bij de onderhandelingen over het volgende interprofessioneel akkoord en de daaropvolgende sectorale onderhandelingen.

De rijkdom in dit land is niet gelijk verdeeld

Het gemiddelde van het financiële vermogen zou de laatste tijd achteruit zijn gegaan. Men spreekt dan in de kranten van een gemiddelde van €250.000. De lezer kan zelf uitmaken of hij boven of beneden dit gemiddelde zit. Waarschijnlijk zullen de meesten moeten vaststellen dat zij er onder zitten. En dat is ook logisch want gemiddelden zijn maar gemiddelden. Immers het financieel vermogen van de toplaag zit ver boven dit gemiddelde waardoor het aantal dat beneden het gemiddelde zit natuurlijk ruim groter is dan het aantal dat boven het gemiddelde zit. Om maar te zeggen dat de doorsnee burger waarschijnlijk niet veel te lijden heeft over de achteruitgang van hun financiële vermogen want veel hebben zij niet. En dat de top niet zoveel hinder zal ondervinden van de relatief kleine achteruitgang van hun extravagante vermogen.
Wij geven deze 2 voorbeelden om aan te duiden hoe relatief nieuws kan zijn en ook hoe selectief als het gaat om het een of ander uit te vergroten.

Hete herfst?

Maar laat ons terugkeren naar de titel van dit stuk. Dat het een hete zomer was hebben wij allemaal kunnen vaststellen. En dat iedereen dan ook een mooie vakantie achter de rug heeft (ook diegenen die in België hun vakantie hebben doorgebracht) juichen wij alleen maar toe. Alhoewel hier ook een kanttekening: dat de opwarming van onze aarde hier toch wel heel duidelijk is aangetoond moet ons aanzetten om sneller nog bewust te worden van het feit dat er ook sneller maatregelen nodig zijn om deze opwarming te bestrijden.

Welke hete herfst op ons afkomt (en dan hebben wij het deze keer niet over de klimatologische herfst) bespreken wij op dit ogenblik in onze instanties, waarin zal beslist worden welke acties nodig zijn. Dat het zomerakkoord ook voor ons niet door de beugel kan is duidelijk. En dat niet alleen de regering maar ook de werkgevers, die aan de zijlijn dit regeringsbeleid volop bewieroken, de volle verantwoordelijkheid dragen voor de acties is ook duidelijk. Ondertussen zullen onze militanten volop deelnemen aan de acties van 2 oktober in gemeenschappelijk vakbondsfront tegen het pensioenbeleid van deze regering.

En laat ons eindigen met een duidelijk statement van BBTK: barema’s zijn verankerd in collectieve arbeidsovereenkomsten tussen vakbonden en werkgevers. Deze zijn onderhandeld en blijven eigendom van het sociaal overleg.
Dus wij zeggen luid en duidelijk aan de regering: handen af van de barema’s.

En wij zeggen luid en duidelijk aan de werkgevers: respecteer het sociaal overleg, ook met betrekking tot de barema’s.  

Share/Bookmark