BBTK > Nieuws > Een interprofessioneel akkoord met inhoud

20-2-2019 13:53 Afdrukken

Een interprofessioneel akkoord met inhoud

 

Een interprofessioneel akkoord met inhoud. Dat was de inzet van de staking van 13 februari.
Een staking die meer dan succesvol kan genoemd worden. Wij feliciteren al onze militanten en leden voor hun inzet. Deze staking heeft er nu toe geleid dat de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord 2019-2020 hernomen zijn. Dat is althans al een eerste resultaat van de staking.


Deze week worden alle punten die op tafel liggen onderzocht in werkgroepen met vertegenwoordigers van de werkgevers en de vakbonden (verhoging minimumloon, mobiliteit, eindeloopbaanmaatregelen, vorming en outplacement, flexibiliteit) of in de Nationale Arbeidsraad (aanpassing sociale uitkeringen aan de welvaartsevolutie) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (berekening loonmarge).


Op maandag 25 februari wordt op basis van dit voorbereidend werk in de Groep van 10 dan verder onderhandeld. Hier zullen de nodige evenwichten moeten gezocht worden.


Laat ons duidelijk zijn: de staking heeft aangetoond dat de werknemers een interprofessioneel akkoord willen met inhoud.
Een hogere loonmarge die duidelijk meer is dan de eerder aangekondigde 0,8%.


Een significante verhoging van het minimumloon. Met € 1500 bruto per maand kan je niet echt leven.


Mogelijkheden om nog vóór 60 jaar met SWT (vroegere brugpensioen) te gaan voor werknemers die in penibele omstandigheden werken. Ook landingsbanen (4/5de of 1/2de loopbaanonderbreking) vóór 60 jaar is een legitieme vraag van de werknemers.


Openbaar vervoer om naar het werk te gaan zou de werknemer niets mogen kosten en zou dus volledig terugbetaald moeten worden.


Flexibiliteit moet collectief omkaderd worden en de sectoren moeten daarbij ten volle hun onderhandelingsrol kunnen spelen. Werknemers hoeven niet op eender welk moment ter beschikking te staan van hun werkgever.


Meer opleiding voor alle werknemers zodat zij zich kunnen voorbereiden op de mutaties op de arbeidsmarkt.


Optrekking van de sociale uitkeringen, in de eerste plaats van de laagste, voor werknemers die het ongeluk hebben ziek of werkloos te zijn, én verhoging van de pensioenen.


Wij hebben het volste vertrouwen in onze onderhandelaars om deze onderhandelingen tot een goed einde te brengen.
Wij verwachten van de werkgevers dat zij evenveel bereidheid en goede wil tonen om tot een interprofessioneel akkoord met inhoud te komen als de vakbonden.


Na 25 februari zullen wij meteen de stand van zaken beoordelen.


Wij vragen onze leden en militanten waakzaam en gemobiliseerd te blijven.

Share/Bookmark