BBTK > Nieuws > Handen af van ons baremastelsel!

26-11-2018 11:43 Afdrukken

Handen af van ons baremastelsel

Op 26 november lanceerde het gemeenschappelijk vakbondsfront een video om het belang van ons baremastelsel aan te tonen. Je kan de video online bekijken.

Waarom barema’s?

Lonen worden bepaald door wat we de barema’s noemen. Ze evolueren mee met de anciënniteit of ervaring van de werknemer.

De regering stelde in haar arbeidsdeal voor het huidige baremastelsel te vervangen (lees afschaffen). In de plaats zou er dan verloning komen op basis van individuele productiviteit en competentie. Hoe dit concreet vorm zou krijgen is niet duidelijk.

Als vakorganisatie zijn wij ervan overtuigd dat het van cruciaal belang is dat onze huidige barema’s behouden blijven. Het ballonnetje dat de regering oplaat, is een zoveelste poging om de loonprogressie in België af te zwakken. De huidige barema’s zijn dé garantie voor een transparante verloning die iedereen toelaat te evolueren en naar “juiste” waarde schat.

Want daar gaat het vandaag wel degelijk over: een eerlijke verloning, geen verloning gebaseerd op een waardeoordeel of op het humeur van de hiërarchie.

Laat deze regering onze lonen niet in gevaar brengen!

Meer info over barema’s

 

Share/Bookmark