BBTK > Nieuws > Indexering : hoe werkt het ?

25-7-2017 12:29 Afdrukken

Indexering, hoe werkt het ?

 

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd. Op basis van de prijs van een standaardkorf van courante consumptieproducten en -diensten wordt de “gezondheidsindex” berekend. Ook de sociale uitkeringen zijn gekoppeld, en volgen de evolutie van de index.

 

In 2015 heeft de regering Michel een ‘indexsprong’ geïntroduceerd die je salaris heeft bevroren. De index steeg niet mee met de prijzen, die ondertussen wel omhoog gingen. Dat je salaris vandaag opnieuw geïndexeerd wordt, betekent daarom ook dat je 2% koopkracht bent verloren. De volgende indexering zal niet met terugwerkende kracht zijn. Jammer genoeg ben je deze 2% dus voor je hele loopbaan kwijt.

 

Indexering op een vaste datum

Dit kan een maandelijkse aanpassing van de lonen zijn, zoals het geval is in de petroleumindustrie, of een jaarlijkse aanpassing, zoals voor het APCB (PC 200). Naargelang van de sectoren wordt het percentage indexering van het loon berekend aan de hand van de vergelijking van het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van de maand(en) waarin de indexering plaatsvindt met dezelfde maand(en) van de vorige periode.

 

Indexering op basis van drempels

De lonen worden aangepast telkens als de gezondheidsindex een bepaalde drempel bereikt, de « spilindex ». Deze is vooraf vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten. De verschillende drempels van de spilindex liggen doorgaans 2 % uit elkaar, naargelang van de sectoren. Als de gezondheidsindex sterk stijgt, is het mogelijk dat de indexering van de lonen verschillende keren na elkaar plaatsvindt, maar telkens met een vast percentage vastgelegd bij CAO, bijvoorbeeld 1% of 2% per keer.

 

Verschillende systemen

En dan nog bestaan er verschillen in de manier waarop de procentuele stijging in jouw loon doorgerekend wordt. Ideaal is het mechanisme waar alle bediendelonen worden aangepast (dus zowel de lonen die de sectorschalen of -barema’s volgen als de reële lonen die bijvoorbeeld bedrijfsbarema’s volgen of op individuele afspraken zijn gebaseerd). In een aantal sectoren is de index alleen op de sectorale schaallonen van toepassing. Krijg je dus meer dan je barema, word je niet geïndexeerd… In uitzonderlijke gevallen wordt een gecombineerde variant van beide mechanismen gevolgd. Contacteer je BBTK-afdeling als je wil weten of jouw indexering correct werd doorgerekend.

 

En jouw loon?

Werd dit geïndexeerd? Bekijk regelmatig de laatste indexeringen om altijd op de hoogte te zijn van wat voor jou van toepassing is.