BBTK > Nieuws > In memoriam Karel Boeykens, oud voorzitter BBTK

27-1-2014 16:40 Afdrukken

In memoriam Karel Boeykens, oud voorzitter BBTK

 

 Karel Boeykens is van ons heengegaan op 10 januari ll. De familie heeft in intieme kring afscheid van hem genomen op 17 januari. Karel werd in 1965 nationaal secretaris van BBTK. Hij kwam rechtstreeks vanop de werkvloer in het nationaal secretariaat van BBTK en later werd hij ondervoorzitter. Voordien was hij militant in een maritiem bedrijf.

Tijdens de grote staking van de winter 1960-1961 was hij al opgevallen bij de leiding van BBTK-Antwerpen. Een paar jaar geleden schreef hij voor ons nog zijn biografie over de periode als BBTK-militant in de Antwerpse maritieme wereld. Het lezen ervan maakt ons bewust van het pionierswerk die kameraden zoals Karel hebben verricht. Het is dankzij hen dat BBTK is uitgegroeid tot de mooie, grote vakbond van vandaag. In 1989, toen François Janssens voorzitter werd van het ABVV, werd Karel op het einde van zijn loopbaan bij BBTK ook nog voorzitter tot 1992, het jaar dat hij op 65-jarige leeftijd met pensioen ging. Karel is 86 jaar geworden. Zijn 2 laatste levensjaren waren moeilijk - zowel mentaal als fysiek - na het verlies van zijn echtgenote begin 2012.


Iedereen die Karel gekend heeft, zal hem herinneren als een gentleman met een groot gevoel voor humor. Maar terzelfdertijd ook een vastberaden syndicalist die wist wat hij wou bereiken en daar ook in slaagde. Daarbij kon hij rekenen op trouwe militanten. Naast zijn mandaten van ondervoorzitter en voorzitter, was hij ook verantwoordelijk voor de distributiesectoren. Zijn grootste realisatie hier was de arbeidsduurvermindering van 40 naar 36 uren per week in vierdagen en een half, eind van de jaren 1970. Ook hier heeft Karel pionierswerk verricht.


Karel mag fier zijn om voorzitter te zijn geweest van “zijne bediendebond van het ABVV”.
En BBTK is terecht fier om hem als voorzitter te hebben gehad.
Met Karel is ook een syndicale vader heengegaan.


Wij wensen de familie alle sterkte in deze moeilijke tijden.

Share/Bookmark