BBTK > Nieuws > Voor de betere bescherming van klokkenluiders

13-12-2016 18:28 Afdrukken

Voor de betere bescherming van klokkenluiders

 

Samen met een groot aantal partnerorganisaties (vakbonden en ngo’s) zet Eurocadres zich in voor de betere bescherming van klokkenluiders. Klokkenluiders zijn mensen die zware mistoestanden aanklagen en kenbaar maken bij het grote publiek. Heel vaak handelen ze individueel omdat ze aanvankelijk nergens gehoor vonden.

 

Dit maakt hen kwetsbaar. Helaas worden ze nadien vaak door de werkgever, de aandeelhouders en zelfs door eigen collega’s afgewezen, in de hoek gedrukt en afgeschilderd als nestbevuiler. In die benauwde sfeer plooien ze terug op zichzelf, op een kleine groep medestanders en op kritische onderzoeksjournalisten. Nochtans vaart de samenleving en het algemeen publiek belang wel bij een eerlijke en een open cultuur.

In eerste instantie kiest Eurocadres voor een algemeen wettelijk beschermend statuut en niet voor een strikt sectoraal afgebakende bescherming. Een degelijke bescherming is duidelijk en juridisch afdwingbaar. Met alleen een sectorale benadering riskeren we terecht te komen in een ‘patchwork’ toestand waarin een kat haar jongen niet terug vindt en waar alleen advocatenkantoren beter van worden.

Met onderstaande petitie willen we druk uitoefenen op de Europese Commissie om stappen te zetten. Tot nu hield deze de boot af.

  Willen jullie deze petitie mee ondertekenen?

Share/Bookmark