BBTK > Nieuws > Lunch Garden : de stem van de werknemers heeft niet vergeefs weerklonken

4-4-2012 18:38 Afdrukken

Lunch Garden : de stem van de werknemers heeft niet vergeefs weerklonken


Op woensdag 18 januari jl. vond een nieuwe onderhandelingsronde plaats tussen de vakbondsverantwoordelijken en de directie van Lunch Garden. Bedoeling was de gesprekken over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de restaurants voort te zetten. Onder andere het herlanceringsplan dat in 2008 bij de overname van Lunch Garden door H2 werd gesloten, moest eindelijk worden gerespecteerd.

Al maandenlang eisen de werknemers betere arbeidsvoorwaarden. De voorbije twee jaar hebben ze zich iedere dag ten volle ingezet om de activiteiten van het bedrijf weer aan te zwengelen. Dit ging gepaard met een grotere flexibiliteit, meer polyvalentie, deeltijds werk, dagelijkse stress, reorganisatie van de restaurants (remodelings), stijgende werklast, enz. Het personeel was uitermate gemotiveerd om ervoor te zorgen dat het bedrijf rendabel bleef en heeft daarvoor heel wat offers gebracht. Maar nu wordt de situatie voor hen almaar moeilijker om dragen.


De vakbondsvertegenwoordigers hadden al meermaals aan de alarmbel getrokken. Eind vorig jaar hebben ze hun vragen verder uitgewerkt en de directie van de restaurantketen een bundel met welzijnseisen overgemaakt. Daarin vragen de werknemers dat er fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een gezonde werkomgeving voor iedereen zouden worden voorzien, onder meer via méér uren voor de deeltijdse werknemers en méér arbeidsovereenkomsten, concrete oplossingen op het vlak van flexibiliteit en duidelijke communicatie over het marketingplan van het bedrijf. Ze eisen ook het behoud van een sereen sociaal klimaat, met respect voor de arbeidsvoorwaarden en de rechten van de afgevaardigden.


Totnogtoe hadden de gesprekken niet tot een akkoord geleid. De directie van Lunch Garden had blijkbaar geen oren naar de eisen van het personeel en hield zich op de vlakte… De werknemers hadden het stilaan gehad en verwachtten veel van die nieuwe onderhandelingsronde. Ze rekenden op een krachtig gebaar en een duidelijk engagement vanwege de directie.
Op de beslissende vergadering van 18 januari jl. stonden de vakbondsverantwoordelijken dan ook voor een flinke verrassing: de directie heeft de boodschap van de BBTK-eisenbundel goed gesnapt en heeft zelf een hele reeks maatregelen voorgesteld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Een blijk van écht goede wil vanwege de directie en het bewijs dat de mobilisatiekracht van de werknemers terecht was én geloond heeft. Het werkgeversvoorstel bevat een aantal zeer concrete oplossingen: meer contracturen voor deeltijdse werknemers (prioritair voor de contracten van 20 uur), stabielere uurroosters, opleiding voor het personeel, analyse van de werk(over)last om deze te verlichten, naleving van het herlanceringsplan van 2008…


Bij het ter perse gaan van dit artikel wordt het document dat de directie aan de vakorganisaties heeft bezorgd – na een gedetailleerde analyse van het voorstel – ter goedkeuring aan de BBTK-militanten voorgelegd. Uiteraard zullen wij alert blijven rond de operationele invoering van die maatregelen en willen wij de gesprekken met de directie voortzetten opdat alles optimaal zou verlopen, met respect voor de rechten en belangen van de werknemers.

 

Share/Bookmark