BBTK > Nieuws > pc 201 – 202.01: Werken en kinderen, niet altijd makkelijk om je te organiseren!

20-2-2019 9:47 Afdrukken

pc 201 – 202.01:

Werken en kinderen, niet altijd makkelijk om je te organiseren! 

 

Als werkende ouder heb je het niet altijd makkelijk. Deze tol wordt er nog zwaarder op als je in de kleinhandel werkt. De werkgever legt variabele uurroosters, flexibiliteit en vaak lange werkdagen  op. Als tegenprestatie willen we dat de werkgevers tussenkomen in de kosten voor kinderopvang. 


Daarom is er een akkoord in pc 201 (zelfstandige kleinhandel) en pc 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven). Zowel voor kinderopvang tijdens de schooluren als voor buitenschoolse kinderopvang komt het sociaal fonds tussen in de kosten.  

 

Wat houdt dat in?

Het sociaal fonds komt tussen bij kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Je kan tot wel € 780 tegemoetkoming krijgen (vanaf 01/01/2019).

 

Wat zijn de voorwaarden?

• De kinderopvang moet erkend worden door ‘Kind & Gezin’;
• De maximumleeftijd van de kinderen is 12 jaar. De ouder waarvan het kind 12 jaar is geworden in het jaar waarop het fiscaal attest van ‘Kind & Gezin’ betrekking heeft, geniet voor de laatste keer van de premie;
• De premie wordt toegekend aan de ouder die de kosten betaalde (= diegene die vermeldt staat op het attest van ‘Kind & Gezin’).

 

Indien beide ouders ressorteren onder de paritair comité’s 201 of 202.01, dan kunnen ze ook allebei van de premie genieten. Dit wel maximum voor het geheel van de gemaakte kosten.

 

De aanvraag voor de premie rond kinderopvang moet ten laatste  12 maanden na datum van het fiscaal attest afgeleverd door ‘Kind & Gezin’ gebeuren.


Meer info: www.sociaalfondsocial.be

Share/Bookmark