BBTK > Nieuws > Ook in de sector van de spaarbanken een sectoraal akkoord 2011 - 2012

5-7-2011 13:38 Afdrukken

Ook in de sector van de spaarbanken een sectoraal akkoord 2011 - 2012


Na ongeveer 2 maanden onderhandelen is er nu ook in de sector van de spaarbanken (pc 308, met bedrijven als VDK, Centea, Landbouwkrediet, Argenta…) een sectoraal akkoord.


De principes zijn dezelfde als in de andere financiële sectoren.
De typische tweemaandelijkse index wordt behouden. Alle koopkrachtformules, van de sectorale minimumbarema’s en in de gelijkwaardige voordelen, uit dit akkoord zijn recurrent. Dat geldt ook voor de eco-cheques uit de sectorale cao 2009-2010.
Opvallend is ook dat de CAO mogelijke negatieve effecten van de wet van 12 april 2011 vermijdt. Dezelfde voorziening is ook terug te vinden in het sectoraal akkoord voor de banken. Die wet voorziet namelijk het verminderen van de opzeggingstermijnen van sommige bedienden, voor arbeidsovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2012. Omdat binnen de financiële wereld de bedrijfsconstructies vaak erg complex zijn en er redelijk wat jobmobiliteit bestaat, vindt de BBTK het voor de financiële sector belangrijk om dit niet te laten bestraffen met een kortere opzeggingstermijn.


Voor het luik koopkracht omvat het akkoord:

  • Voor eind 2011 ecocheques voor een bedrag van 180€.
  • Op 1 januari 2012 een verhoging van maandelijks 15€ voor de bedienden die op de sectorale barema’s betaald worden en
  • voor hen die minder dan 15€ boven deze barema’s ontvangen. Voor de anderen 180€ eco-cheques in 2012.
    Vanaf 2013 voor alle bedienden uit de sector 180€ eco-cheques recurrent.


Voor de bedienden met een contract van bepaalde duur erkennen de werkgevers het beginsel van non-discriminatie wat betekent dat alle wettelijke en extra legale voordelen van bedienden met een contract van onbepaalde duur worden gelijkgesteld.


De sectorale cao tijdskrediet blijft behouden. De sectorale cao brugpensioen wordt verlengd tot 31 december 2014.
We bekwamen opnieuw bijkomende vormingsinspanningen voor alle bedienden uit de sector.
BBTK/Setca vulde het mandaat, gekregen van de militanten, volledig in.


Het ontwerp Protocolakkoord en de daaruit voortvloeiende sectorale cao’s zullen dan ook op woensdag 6 juli 2011 ondertekend worden.