BBTK > Nieuws > Sectoraal akkoord ondertekend in de sector verzekeringen

28-9-2011 12:08 Afdrukken

Sectoraal akkoord ondertekend in de sector verzekeringen

 

Op maandag 19 september jl., na een onderhandelingsmarathon met de werkgevers (Assuralia), kon eindelijk een sectoraal protocolakkoord werd gesloten in de sector van de verzekeringen(PC 306). Dit protocolakkoord werd op 26 september 2011 goedgekeurd door het federaal comité verzekeringen.


Dit was een lastige opdracht in een gespannen sociale en economische context en met een dwingende wet die de loonsverhogingen, die pas vanaf 2012 beschikbaar zullen zijn, beperkt tot 0,3 %. Wij als BBTK hebben onze onderhandeling dan ook georiënteerd volgens een formule die de laagste lonen zoveel mogelijk optimaliseert, zonder de andere inkomenscategorieën te bestraffen op het vlak van koopkracht.


Volgende evoluties zullen plaatsvinden :


- In 2011 zal nog vóór 31/12/2011 een ecocheque van € 150 worden betaald aan alle werknemers van de sector.
- In 2012 :

  • Vanaf 1 januari zullen de werknemers die aan het sectorbarema worden betaald hun salaris met € 16 bruto/maand verhoogd zien (recurrente maatregel).
  • Voor de werknemers die boven het sectoraal barema worden betaald, zal een ecocheque van € 190 worden betaald, voor de eerste keer uiterlijk op 31/03/2012. Vanaf 2013 wordt deze ecocheque een jaarlijks verworven (recurrent) bedrag.

 

Naast deze maatregelen die ieders koopkracht zullen waarborgen en verbeteren, hebben wij eveneens de nadruk gelegd op de noodzaak om de – bovendien kwaliteitsvolle – tewerkstelling in de sector te behouden.

  

Wij hebben eveneens het volgende verkregen :
- Bijkomende middelen voor de voortgezette vorming van het personeel van de verzekeringen;

- Voortzetten van de besprekingen om de sectorale maatregelen voor tewerkstellingsgaranties te versterken;

- Verbeteren van de procedures voor beroepsinschakeling (outplacement).

- Verbeteren van het statuut van atypische werknemers (contract van bepaalde duur) en studenten.

 

Share/Bookmark