BBTK > Nieuws > Sectoraal akkoord voor banken getekend

13-9-2011 18:32 Afdrukken

Sectoraal akkoord voor banken getekend

 
Op 30 augustus zetten de vertegenwoordigers van het geheel van de syndicale organisaties, op een deel van de christelijke vakbond na, hun handtekening onder het sectoraal akkoord voor de banken. Daarmee zijn de onderhandelingen voor het paritair comité 310, dat 60.000 werknemers omvat, afgerond.


Het akkoord voorziet in koopkrachtverhogingen. Vanaf 1 juli 2012 gaan alle sectorale barema’s met €15 omhoog. Voor werknemers die niet van deze verhogingen kunnen genieten (omdat ze meer worden betaald dan het sectoraal barema voorziet), zijn er ecocheques voorzien, die tot €200 kunnen oplopen. In beide gevallen zijn de verhogingen blijvend. Ze lopen dus gewoon door na 2013. Nieuw is dat er voortaan ook een syndicale premie zal worden uitbetaald van ongeveer €30 per jaar aan de gesyndiceerde werknemers.


Het bestaande stelsel van brugpensioen, waarbij een aanvullende vergoeding voorzien is goed voor 95% van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsvergoeding, worden verlengd. Ook de uitgebreide regeling mbt het stelsel van tijdskrediet (in de sector kan 6% van de werknemers in een bedrijf in het stelsel stappen) wordt verlengd.
Ook de vormingsinspanningen in de sector zullen worden opgedreven. Met de financiële crisis in het achterhoofd is bepaald dat de manier waarop klanten over producten worden geïnformeerd door werknemers (die ze achteraf eventueel aankopen), tot op zekere hoogte het voorwerp zal uitmaken van overleg binnen de ondernemingsraad.


Perscontacten BBTK :

  • Jean-Michel Cappoen (FR), Algemeen Secretaris : +32 475 25 04 84
  • Pia Desmet (NL), Federaal Secretaris : +32 495 64 74 24
  • Matthieu Marin (NL), communicatiedienst : +32 498 65 17 65
  • Céline Boogaerts (FR), communicatiedienst : +32 477 950 019
Share/Bookmark