BBTK > Nieuws > Snelnieuws eind januari 2014

27-1-2014 18:01 Afdrukken

PC 330 – Gezondheidszorg: vanaf 2 december zullen de werknemers van de sector van de medische beeldvorming en de Medisch Laboratoriumtechnoloog verplicht over een erkenning of een afwijking moeten beschikken om hun beroep te kunnen uitoefenen. Meer info op www.bbtk.org en op de website van de FOD Volksgezondheid: www.gezondheid.belgie.be

 
De directie van Sabam is van plan om het beheer van haar documentatiedienst naar Zweden over te hevelen. Door die reorganisatie staan zo’n dertig banen op de tocht.


BNP Paribas Fortis: al enkele maanden lag een ontwerp-CAO ‘Flexibiliteit en mobiliteit in de kantoren’ op tafel. Na analyse van de resultaten van onze personeelsenquête en na vele maanden onderhandelen werd de CAO uiteindelijk getekend. Hiermee wordt een maximum aan eisen van de werknemers ingewilligd.


Syndicale premie in de Logistiek (PC 226): de voorwaarden voor de uitbetaling werden aangepast. De premie bedraagt nu € 135. Om er recht op te hebben, moet je tijdens de periode van 01/01/2014 tot 30/06/2014 minstens 1 dag tewerkgesteld zijn geweest. Meer info.


Bij Wincor-Nixdorf ging op 21 januari in Zaventem een spontane actie door nadat de directie aankondigde dat 60% van het personeelsbestand zou verdwijnen. Bij de installateur van betaalautomaten zouden zo 90 banen verdwijnen. Als gevolg van de actie beloofde de directie voor eind januari een ‘werkzekerheidsplan’. Wordt vervolgd!


Alle zeven Oost-Vlaamse diensten voor pleegzorg fuseren tot één nieuwe pleegzorgdienst. Dat is een gevolg van het nieuwe Pleegzorgdecreet. De BBTK slaagde er alvast in een eerste collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) te ondertekenen. Ook de zes Oost-Vlaamse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) smolten op 1 januari samen. Meer info.

 

Share/Bookmark