BBTK > Nieuws > Snelnieuws - November 2017

2-11-2017 11:19 Afdrukken

RTL Belgium | Brussel | Historische stakingsaanzegging: Tijdens een algemene personeelsvergadering werd haast unaniem besloten om een actie- en stakingsaanzegging in te dienen. Het voorziene transformatieplan van de directie valt simpel samen te vatten: kosten drukken, een ontslagronde opzetten en drastisch snoeien in het personeel om de rendabiliteit te verhogen en de dividenden van de aandeelhouders te beschermen. Volgens het personeel is het project niet ambitieus genoeg om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en ontbreekt het de directie aan strategische visie. Tegelijk verschaft ze de personeelsvertegenwoordigers ook onvoldoende informatie zodat ze – bij gebrek aan duidelijk zicht op de toekomst – geen tegenvoorstellen kunnen formuleren. Onze prioriteiten blijven de volgende: het aantal ontslagen beperken en respectievelijk zo goed mogelijke vertrek- en arbeidsvoorwaarden verkrijgen voor wie weggaat en wie overblijft.

Pc 130 | Grafische nijverheid: De onderhandelingen voor een sectoraal akkoord raken in het slop. Ondanks verschillende concrete voorstellen van de vakbonden om op andere punten tot een akkoord te komen, weigert werkgeversfederatie Febelgra nog steeds te praten zolang de nachtpremie (die momenteel in de sector betaald wordt) niet bevroren wordt. Als reactie op die koppige, allesbehalve constructieve houding hebben de vakorganisaties een stakings- en actie-aanzegging ingediend.

Coca-Cola | Industrie: De directie heeft aangekondigd dat ze een zestigtal banen wil schrappen in haar 7 Belgische vestigingen (Antwerpen, Gent, Chaudfontaine, Londerzeel, Hasselt, Heppignies en de hoofdzetel in Anderlecht). Elk jaar opnieuw komt er een druppelsgewijze ontslag- en herstructureringsronde in dit bedrijf, zowel in België als in de rest van Europa. De vakbonden protesteren hiertegen want intussen blijft het bedrijf flinke winst boeken.

Social Profit Brussel: Op 24/10 heeft de Social Profit van het Brussels gewest een actie gehouden aan het Brussels parlement. De vakbonden zijn blij te horen dat er besloten werd om vanaf 2018 een budget van 11 miljoen euro aan de sector toe te kennen, maar ze hekelen wel dat de onderhandelingen zo lang aanslepen. Ze eisen dat er snel een concreet akkoord komt, en wel vanaf 1 januari 2018. In afwachting blijven de werknemers gemobiliseerd.

Share/Bookmark