BBTK > Nieuws > Snelnieuws oktober

29-10-2018 11:24 Afdrukken

 

Domaine de Taintignies: er hebben zowat één week lang stakingsacties plaatsgevonden binnen de inrichting om te protesteren tegen het onterechte ontslag van 3 werknemers en om hun re-integratie te eisen. Sinds enkele jaren verloopt de sociale dialoog moeizaam in deze instelling die Franse bewoners met een handicap opvangt en waartegen momenteel een gerechtelijke terugvorderingsprocedure loopt. De contacten met de directie verliepen erg gespannen. Na het laatste verzoeningsbureau kon uiteindelijk een akkoord worden bereikt. De lokale besprekingen over de re-integratievoorwaarden voor de ontslagen werknemers zullen nu worden voortgezet.

UNI kaderleden: van 11 tot 12/10 hield UNI Global Union zijn jaarlijkse conferentie voor de kaderleden. Een afvaardiging van de BBTK nam deel aan dit evenement, waarin onder meer het nieuwe wereldwijde actieprogramma van UNI voor de kaderleden werd voorgesteld. Tot de belangrijkste punten van dit wereldwijde programma behoren de syndicale vrijheid voor kaderleden, de syndicalisering van audit – en consultancykantoren, competenties en vorming, de plaats van vrouwen maar ook de syndicalisering en de vertegenwoordiging van leidinggevende kaderleden. In augustus 2019 zal een wereldconferentie over de uitvoering van dit programma plaatsvinden in Japan.

Delhaize: Op 10/10 vond een verzoeningsvergadering plaats over de nieuwe arbeidsorganisatie die de directie wil invoeren. Na deze verzoening was er weinig nieuws onder de zon: de eerste tests in meerdere pilootwinkels zullen starten vanaf 05/11. Er zijn gesprekken tussen directie en vakbonden voorzien op een aantal sleutelmomenten in de komende weken om de toestand te evalueren. De BBTK/SETCa zal uiteraard de bekommernissen van de werknemers tijdens die evaluatiemomenten doorspelen.

Zorggroep Eclips: Op 10 oktober voerden de vakbonden actie in het herstelverblijf Crombeen. Het personeel klaagt de te hoge werkdruk en het personeelstekort aan. Zij eisen 2 verpleegkundigen, 1 zorgkundige en extra ondersteunend personeel, maar het sociaal overleg verloopt zeer moeizaam. De BBTK betreurt het feit dat de directie de problemen minimaliseert en geen concrete oplossingen biedt. Als dit niet verandert, zal er gestaakt worden.

Share/Bookmark