BBTK > Nieuws > Sociale beroering bij Carrefour

1-2-2018 16:27 Afdrukken

Sociale beroering bij Carrefour

Sinds een week haalt de herstructurering bij Carrefour opnieuw alle krantenkoppen. En terecht. Nu de zeer concurrentiële Belgische markt zo’n diepgaande veranderingen doormaakt, lijkt de keten al jaren op zoek naar een leefbaar commercieel format. Tevergeefs. En de geschiedenis lijkt zich te herhalen, want het is de werknemer die het gelag betaalt. Hoewel de dwalingen van commerciële aard zijn, worden de aandeelhouders ieder jaar opnieuw prinselijk vergoed.

Enkele dagen nadat Alexandre Bompard, de nieuwe CEO van de groep Carrefour, een herstructureringsplan “Carrefour 2022” had aangekondigd (2.400 geschrapte banen in de Parijse zetel van de groep, 2 miljard euro kostenbesparingen en meer dan 270 buurtwinkels dicht in Frankrijk), vond de gemeenschappelijke buitengewone OR van Carrefour Belgium plaats.

De stilte sinds de aankondiging in Frankrijk was oorverdovend geworden. Tot de hakbijl viel voor België: 1 werknemer op 10 zal het bedrijf moeten verlaten. De onbeschaamdheid waarmee de directie haar kille aankondiging deed, is ronduit schandelijk. Eens te meer moet het personeel, na de offers van 2007 en 2010,  opnieuw opdraaien voor de commerciële dwalingen en tekortkomingen van Carrefour. De werknemers worden in dit plan beschouwd als variabele factor en als financieringsbron voor een zoveelste investeringsplan.

19 hypermarkten zouden niet rendabel zijn. De directie eist besparingen “om een duurzame toekomst te verzekeren” en wil terugkeren naar zijn corebusiness, namelijk voeding, waarin een grotere plaats voorzien is voor bio en e-commerce (via smartphone, levering, enz…).

Wat een heuglijk nieuws dat Carrefour eindelijk inziet dat zijn klanten in het digitale tijdperk leven! Maar waarom heeft Carrefour niet geanticipeerd op de veranderingen in de handelssector? Waarom hadden ze geen oog voor de nieuwe consumptiegewoonten en waarom lieten ze hun rechtstreekse concurrenten aan de haal gaan met het leeuwendeel van de e-commerce? Hoe zullen die wijzigingen worden gefinancierd? Via nieuwe rationaliseringen ten koste van het personeel!

Het transformatieplan van Carrefour België

Hierna geven we een overzicht van de belangrijkste punten die werden aangekondigd. Maar er blijven nog grote vraagtekens over de concrete invulling van die maatregelen.

Tewerkstelling en arbeidsvoorwaarden

De uitgesproken ambitie is de versterking van de competenties en de wendbaarheid van de werknemers via de oprichting van een opleidingsplatform, de “digitale academie”. Wat het tewerkstellingsvolume betreft, zijn 1.233 ontslagen voorzien. 
In de centrale diensten worden mogelijk 180 mensen getroffen. Er moet een nieuwe structuur worden voorzien alsook een plan om de kosten te drukken. De lonen en arbeidsvoorwaarden van de toekomstige nieuwe werknemers zullen moeten worden afgestemd op de markt.

Bij de winkels gaan 2 hypermarkten dicht (Genk en Belle-Île) tegen eind juni 2018. In Turnhout wordt de verkoopoppervlakte verkleind en 3 hypermarkten worden omgevormd tot supermarkten (Westerlo, Brugge St-Kruis en Haine-Saint-Pierre). Voor alle hypermarkten worden in totaal dus 1.053 mensen getroffen.
Het overblijvende personeel zal opnieuw meer flexibiliteit aan de dag moeten leggen.

 

 

 

Commerciële strategie

Op het programma staan omslag naar bio, digitalisering en investeringen. Een deel van de hypermarktruimte zal ter beschikking worden gesteld van externe partners.

En morgen?

Net als voorheen zal de BBTK de werknemers steunen om hun job, zowel in de winkels als in de centrale diensten, te verdedigen zodat Carrefour een toekomst heeft in de geïntegreerde handel.
De BBTK is het ermee eens dat veranderingen nodig zijn en een modernisering zich opdringt. Maar, net als in 2007 en 2010, niet tegen eender welke prijs of op de rug van de werknemers.
De werknemers willen nog steeds hetzelfde: een echte baan met correcte arbeidsvoorwaarden en met werkzekerheid. Dat is wat we de directie zullen laten weten.

Share/Bookmark