BBTK > Nieuws > Mensen, open de ogen!

29-10-2018 11:19 Afdrukken

Mensen, open de ogen!

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen achter de rug is het tijd om een balans op te maken. In de drie gewesten van het land heeft de stembusgang wel wat verrassingen opgeleverd. Tegelijk werden ook enkele minder geruststellende tendensen bevestigd. Feit is dat de resultaten niemand onberoerd laten en we er de nodige lessen moeten uit trekken. Intussen is het ook aftellen geblazen tot de federale en Europese verkiezingen van mei 2019. Onze boodschap: mensen, open de ogen! Het is tijd voor een ander, progressiever beleid waar rechtvaardigheid en solidariteit centraal staan.

 

Grote regionale verschillen

De kaart van België met de verkiezingsresultaten van 14 oktober jl. levert een bont allegaartje van kleuren op, het bewijs van sterk verschillende politieke en sociale situaties in ons land. Zo zien we dat MR in Brussel en Wallonië achteruitboert zonder evenwel afgeslacht te worden. Globaal gezien gaat ook PS erop achteruit (weliswaar minder dan verwacht) maar blijft toch de grootste partij. Opmerkelijk is ook de vooruitgang van Ecolo en PTB. In Vlaanderen zien we een ander plaatje: N-VA blijft de grootste en bevestigt zijn overwicht in een aantal belangrijke steden, waaronder Antwerpen, ook al gaat de partij er globaal gezien op achteruit. CD&V blijft status-quo. Ook hier valt de opmars van Groen op. Zorgwekkender is evenwel dat ook extreem-rechts in de vorm van Vlaams Belang een flinke sprong vooruit maakt. Het grootste verlies is voor rekening van sp.a… Uit deze resultaten kunnen we al een en ander afleiden waar we rekening mee zullen moeten houden.

In de pers verschenen ook nog andere cijfers die vragen oproepen, meer bepaald het percentage blanco of ongeldige stemmen en het aantal mensen dat eenvoudigweg niet is gaan stemmen. In Vlaanderen gaat het om zowat 5 tot 10% van de bevolking. In Wallonië loopt dit zelfs op tot 20%, of 1 burger op 5 die niet, ongeldig of blanco heeft gestemd. Net die mensen – onbeslist of ontevreden? – kunnen het verschil maken om de weegschaal op 26 mei 2019 naar een andere kant te laten overhellen. Vanaf nu is dat immers de inzet: tijd om de blik op de federale en Europese verkiezingen te richten.

 

Welk sociaal beleid morgen?

Dat is de vraag die wij ons als vakorganisatie moeten stellen. We moeten absoluut de huidige spiraal van sociale neergang doorbreken. De regering-Michel heeft al grote schade toegebracht, soms met blijvende, onomkeerbare gevolgen voor de werknemers gedurende hun hele loopbaan, zoals de indexsprong en de optrekking van de pensioenleeftijd. Met de jobsdeal uit het recente zomerakkoord liggen nog een pak maatregelen op tafel. We denken dan onder meer aan de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de strengere toegangsvoorwaarden voor eindeloopbaanmaatregelen (SWT, tijdskrediet, enz.). Ook het heikele pensioendossier met de zware beroepen blijft nog actueel. Qua timing weten we niet of de regering deze nog daadwerkelijk zal kunnen uitvoeren, maar het valt te vrezen.

Het zomerakkoord bevat nog een andere dreiging die we goed in het oog zullen houden, meer bepaald het idee om ons baremastelsel aan te passen op basis van criteria zoals productiviteit en performantie. De BBTK zal zich echter fel weren tegen elke aanval op de barema’s volgens ervaring (of anciënniteit) zoals we die nu kennen. Dit is immers een automatische, eerlijke en transparante manier van verlonen die door de werknemers erkend en gesteund wordt. Bovendien valt deze materie uitsluitend onder het sociaal overleg en werden daarvoor in de sectoren de nodige cao’s gesloten die wij nadrukkelijk willen doen naleven! In de komende weken en maanden zullen wij ons blijven mobiliseren en verzetten tegen die aanvallen.

 

3 krachtlijnen voor een kwaliteitsvol IPA

De komende maanden staat nog een ander belangrijk punt op de agenda, namelijk de besprekingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord. Het ABVV heeft 3 krachtlijnen vastgelegd waarin wij ons als BBTK helemaal kunnen vinden. Ten eerste de koopkracht. Ook hier bieden de cijfers ons een interessante invalshoek, want de productiviteit van de bedrijven is de afgelopen jaren sneller gestegen dan de lonen van de werknemers. Na een ijstijd van loonmatiging is het tijd voor een inhaalbeweging. Wij willen dat het IPA absoluut de weg opent naar een marge voor loonsverhogingen in de sectoren en naar een optrekking van het minimumloon.

Tweede krachtlijn: de kwaliteit van werk. In alle sectoren trachten de werkgevers steeds meer druk uit te oefenen en meer flexibiliteit op te leggen. Ook hier moet het evenwicht hersteld worden. Wij pleiten dan ook voor collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen.

Laatste punt – en niet het minste – betreft de oudere werknemers. Zij verdienen bijzondere aandacht en dus moeten er ook billijke akkoorden omtrent eindeloopbaan gesloten kunnen worden.

Deze punten zijn essentieel voor een kwaliteitsvol interprofessioneel akkoord en daar streven wij dan ook naar voor alle werknemers die wij vertegenwoordigen!

Ten slotte is voor de BBTK ook de opwaartse harmonisering van het vakantiegeld aan de orde. Dit is, in het belang van arbeiders én bedienden, bepalend voor de onderhandeling van een interprofessioneel akkoord. Weer een zinnetje waarin dit dossier wordt doorverwezen naar een of andere werkgroep zal onvoldoende zijn.

 
M. Delmee - Ondervoorzitter | E. De Deyn - Voorzitter


 

Share/Bookmark