BBTK > Nieuws > Studiedag van BBTK Handel | Welke toekomst voor de grootdistributie?

22-5-2019 13:17 Afdrukken

Studiedag van BBTK Handel

Welke toekomst voor de grootdistributie?

Al verschillende jaren vraagt de BBTK een discussie met Comeos, de bevoegde werkgeversfederatie,  over de toekomst van de handelssector. Onze sector is namelijk sterk aan het veranderen met name door de evoluerende gewoonten van consumenten, de sterke concurrentie en natuurlijk de digitalisering en haar impact op ons dagelijks leven.

Het volstaat om naar de cijfers te kijken: in 2017 ging maar liefst € 10,05 miljard naar aankopen op het internet. De meeste van deze aankopen waren jammer genoeg op buitenlandse websites zoals Amazon, Alibaba, … En die tendens zal exponentieel blijven toenemen. Uit recente prognoses blijkt dat de verkoop via e-commerce dit jaar in België met 40% zal stijgen! De verwachte omzet in 2019 bedraagt € 14 miljard op basis van een gemiddelde maandelijkse uitgave van € 150 door de e-shoppers. Paradoxaal genoeg wordt vastgesteld dat hoe lager de koopkracht in een regio of land is, hoe meer er online op websites als Amazon of Alibaba wordt gekocht. 

E-commerce vormt dan wel een echte uitdaging voor de handelssector, maar zo zijn er wel nog: de prijzenoorlog, de filialisering, de korte keten, …

Al die uitdagingen nopen de sector ertoe kritisch te blijven en na te denken over het eigen ontwikkelingsmodel, want anders dreigen we naar nieuwe herstructureringsplannen af te glijden. Uiteraard zijn de 250.000 werknemers van de sector de grootste slachtoffers van die massale veranderingen, want zij zijn de eerste variabele factoren die bovendien onder steeds grotere werkdruk staan met een alsmaar onzekerdere toekomst voor ogen.

Ondanks onze vele verzoeken is de werkgeversfederatie tot nu toe nog niet ingegaan op onze uitnodiging om deze thema’s te bespreken. Daarom besliste de BBTK Handel om zelf de koe bij de horens te vatten. Om de zaken vooruit te laten gaan, verzamelde de sector op 6 mei zo’n 200 militanten voor een studiedag. Het doel: proberen een antwoord te formuleren op al deze uitdagingen en meer. Welke toekomst voor de grootdistributie? En hoe kunnen wij als vakbond bijdragen aan een sterke handelssector?

Uitdagingen en gevaren voor de sector

We mochten Pierre-Alexandere Billiet, CEO van de Gondola-groep, verwelkomen. Gondola is een groep van tijdschriften die al meerdere studies heeft gevoerd over de toekomst van de handel. Samen met de oprichter van Bol.com heeft Billiet ook enkele boeken geschreven over hoe e-commerce succesvol opgericht kan worden. Zijn kennis van zaken bood ons een interessant inzicht in de uitdagingen en gevaren voor de sector.

Hij stelt het als volgt: “De werknemersvertegenwoordigers spelen een doorslaggevende rol voor de toekomst van de grootdistributie. E-commerce is geen fataliteit maar er moeten antwoorden op geboden worden. De impact ervan is nog niet totaal. Pas binnen een twintigtal jaar zullen we kunnen merken hoe ver de gevolgen reiken. Daarom moeten we nu anticiperen.”

Wist je trouwens dat per e-commerce verkochte goederen niet altijd worden toegevoegd aan het zakencijfer van de winkels? Dat is een van de gevaren van de groei van e-commerce. Want zo komen de filialen van ketens die net inzetten op e-commerce soms in de problemen.

E-commerce verandert de handel dus. Maar het is niet de enige omslag in de sector. Al enkele jaren is een ware prijzenoorlog tussen de grote merken aan de gang, met een tendens naar gratis producten (1+1 gratis, soms zelfs 1+2 gratis). Pierre-Alexandre Billiet ziet dit commerciële model op basis van een prijzenoorlog als potentieel vernietigend voor commerciële en ecologische waarde. Het model moet dringend herzien worden en er moeten alternatieve oplossingen worden gevonden. Volgens Pierre-Alexandre Billiet is een van de mogelijke pistes om het commerciële model te hervormen ruimer te gaan nadenken over wat hij een “ecosysteem” noemt en uit de logica van de prijzenoorlog te stappen.

Share/Bookmark