BBTK > Nieuws > Studiedag van BBTK Handel | Welke toekomst voor de grootdistributie? (2)

22-5-2019 13:17 Afdrukken

Studiedag van BBTK Handel

Welke toekomst voor de grootdistributie? (2)

 

Elke winkelketen, elke speler in de handelssector zou zich de vraag moeten stellen wat de impact is van de verschillende ‘resources’ (grondstoffen, tewerkstelling, leveranciers, enz.). Betrokkenheid en samenwerking tussen alle actoren rond een duurzaam ecosysteem is onontbeerlijk. Een deel van de oplossing bestaat erin vanuit enkele vaststellingen een eigen ecosysteem uit te bouwen en dit voortdurend weer in vraag te stellen. Om het model te hervormen, is het dus belangrijk de behoeften en prioriteiten van de consument te kennen. Volgens een recente studie wil de consument tegen 2020:

  • Keuzevrijheid
  • Tijd (belangrijker nog dan geld)
  • Veiligheid want de consument voelt zich niet veilig (allergieën, gevaarlijke producten, enz.)
  • Een beloning voor zijn inspanningen

 

Billiet maakt verschillende vaststellingen: de manier van kopen en consumeren van de Belgen verandert en zal blijven veranderen. Duurzaamheid van producten zal steeds belangrijker worden. Er bestaat trouwens al een grote markt voor hergebruikte goederen.

E-commerce valt niet te stoppen

Het was goed dat we de voormiddag konden gebruiken om meer kennis te vergaren. Dat diende meteen als voer voor discussie in de namiddag. Dan was er een discussiemoment voorzien waarop alle aanwezige afgevaardigden hun ideeën en bedenkingen mochten laten horen. De elementen die tijdens deze studiedag naar voren kwamen, zijn duidelijke lijnen waarmee we in de toekomst rekening moeten houden.

Alle deelnemers zijn zich er heel goed van bewust dat wij als vakbond, maar ook zij als werknemer, voor grote uitdagingen staan. De wereld en de consument veranderen. We kunnen e-commerce niet tegenhouden. Daarom moeten we er op toezien dat er door e-commerce niet onnodig jobs verloren gaan of dat arbeidsvoorwaarden erop achteruit gaan.

De BBTK zal waakzaam blijven dat dit niet gebeurt. We staan daarom ook altijd open voor een constructieve discussie met de werkgeversfederatie van de handelssector.

Share/Bookmark