BBTK > Nieuws > Uitzendarbeid (PC 322): sectorale eisenbundel 2011-2012

11-5-2011 17:53 Afdrukken

Uitzendarbeid (PC 322)

Sectorale eisenbundel 2011-2012

 

I. Koopkracht

A. Verbetering eindejaarspremie
  • versoepelen van de voorwaarden om het recht te openen op een eindejaarspremie.
  • verhoging van de premie van 8,22% naar 8,33%.
  • verhoging van het aantal gelijkgestelde dagen.
  • gelijkstelling van 5 dagen bij aanwerving door de gebruiker na periode als uitzendkracht

 

B. Fonds voor bestaanszekerheid
  • invoering van een aanvullende vergoeding bij volledige werkloosheid.
  • versoepeling betalingsmodaliteiten sociaal fonds

 

C. User pay

Nazien of er een mogelijkheid is om controle uit te oefenen op de invulling van het koopkrachtluik bij de gebruiker.

II. Contracten

  • afschaffing van opeenvolgende dagcontracten : het element uit het nationaal akkoord 2001-2002 voor de uitzendsector dat bepaalt dat dagcontracten eigenlijk niet toegelaten zijn, dient te worden verankerd in een sectorale cao van onbepaalde duur.
  • voorafgaand tekenen van de arbeidsovereenkomst

III. Tweede pijler

Verderzetten van de werkzaamheden tweede pijler: voor iedereen en minstens gelijkwaardig als in de sectoren

 

IV. Syndicale premie

Verhoging van de syndicale premie.

V. Aandachtspunten

A. Bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op het uurloon optrekken naar een aanvaardbaar niveau.

B. Gebruik van elektronische loonfiches enkel indien de uitzendkracht hier uitdrukkelijk zelf om verzoekt.

VI. Vorming

Verplichte veiligheidsopleiding