BBTK > Nieuws > Veralgemeende 13e maand bij bedienden verzekeringsmakelaars

8-2-2012 15:50 Afdrukken

Veralgemeende 13e maand bij bedienden verzekeringsmakelaars


Op de valreep van 2011 werd het protocolakkoord (afgesloten in juni 2011) voor de bedienden uit de makelarij en verzekeringsagentschappen omgezet in sectorale cao’s. Dat akkoord, van toepassing op de meer dan 11000 bedienden uit het paritaire comité 307, voorziet in verschillende vormen van koopkrachtverhogingen.


Meest opvallend in het akkoord is de veralgemening van de dertiende maand, naar alle bedienden uit de sector.  Die premie bestond al voor iedereen in dienst na begin 2008. De invoering gebeurt geleidelijk, maar ten laatste in 2013 kan iedereen rekenen op een volledige 13e maand. Een gelijkwaardig voordeel kan deze dertiende maand vervangen indien er voor 29 juni 2011 reeds een bestaand bedrijfsakkoord of cao hieromtrent werd afgesloten.


Toch hoef je in de sector niet te wachten tot eind 2013 om je koopkracht te voelen stijgen: de loonschalen zijn vanaf 1 januari 2012 met €15 gestegen. Als je dus werd betaald volgens sectoraal barema, zal je brutoloon met €15 zijn toegenomen.


In de tweede jaarhelft ontvangen de werknemers uit de sector bovendien eco-cheques ter waarde van €125. Dit bedrag wordt wel aangepast in functie van het aantal gewerkte uren. Ook wordt gekeken hoeveel maanden je hebt gewerkt tussen begin juni 2011 en mei 2012.


De brugpensioenvoorwaarden in de sector zijn in 2011 nog verlengd tot eind 2014. Tot dan is het nog mogelijk om op 58 jaar op brugpensioen te gaan, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Share/Bookmark