BBTK > Nieuws > Verzekeringen (PC 306) : eisenbundel

6-6-2011 13:59 Afdrukken

Verzekeringen (PC 306)

De tweejaarlijkse sectorale onderhandelingen : ook in de verzekeringen weer van start …

 

De vakbonden dienden samen een eisenbundel in waarvan de prioritaire eisen als volgt kunnen samengevat worden:

 

1. Werkzekerheid en werkgelegenheid
 • Een versterking van de werkzekerheidsafspraken
 • Garanties voor meer kwaliteitsvolle regionale tewerkstelling
 • Meer werkzekerheid voor nieuw aangeworvenen
 • Betere loon-en arbeidsvoorwaarden voor contracten van bepaalde duur

 

2. Verloningspolitiek
 • Een koopkrachtverhoging voor alle werknemers
 • Een dertiende maand voor iedereen

 

3. Vorming
 • Een individueel recht op vorming voor iedereen
 • Meer middelen voor het vormingsfonds van de sector (FOPAS) om het aanbod naar de doelgroepen uit te breiden en de service te verbeteren

 

4. Eindeloopbaanbeleid
 • Maximale benutting van de brugpensioenmogelijkheden (zowel halftijds op 56jaar als voltijds op 58jaar)
 • Een eindeloopbaanbeleid met aandacht voor een kwaliteitsvolle loopbaan voor oudere werknemers
 • Verlenging van de sectorbarema’s aangezien iedereen langer zal moeten werken

 

5. Stressbeleid

Een anti-stressbeleid met nadruk op preventie en een concrete aanpak van de oorzaken van stress

 

6. Mobiliteit
 • Een sectoraal kader voor telewerk
 • Een debat over de mobiliteit waarin er gezocht wordt naar mogelijkheden van tewerkstelling in de regio’s en dus dichter bij huis

 

7. Sociaal overleg
 • Mogelijkheid tot oprichting van een syndicale afvaardiging vanaf 50 werknemers
 • Recht op extern advies voor de ondernemingsraden bij zeer technische/juridische dossiers
 • Meer info over het risicobeleid van de ondernemingen binnen het kader van de economische en financiële informatie
 • Een debat over de bevoegdheidsomschrijving van de sector zodat ook alle ondersteunende activiteiten blijven vallen onder het toepassingsgebied van de sector (bv. bij outsourcing).

 

8. Index

Er moet een oplossing gezocht worden voor die bedrijven die op bedrijfsvlak verschillen kennen in de uitbetaling van de index. De werkgevers gaven reeds een eerste zeer algemeen en beperkt antwoord en deelden ons ook hun aandachtspunten mee :

 • Bekommernis i.v.m stijging van de loonkost door het systeem van de automatische indexering
 • Vergrijzing van de sector
 • Attractiviteit van de sector naar jongeren

 

Wij hopen vóór de zomermaanden tot een ontwerp CAO te komen.