BBTK > Nieuws > Eindelijk een protocolakkoord 2011-2012 in de verzekeringssector

21-9-2011 12:03 Afdrukken

(PC 306) : eindelijk een protocolakkoord 2011-2012 in de verzekeringssector

 

Op maandag 19 september jl., na een onderhandelingsmarathon met de werkgevers (Assuralia), hebben wij een sectoraal protocolakkoord voor de sector van de verzekeringen in de wacht gesleept.


Dit was een lastige opdracht in een gespannen sociale en economische context en met een dwingende wet die de loonsverhogingen, die pas vanaf 2012 beschikbaar zullen zijn, beperkt tot 0,3 %. Wij als BBTK hebben onze onderhandeling dan ook georiënteerd volgens een formule die de laagste lonen zoveel mogelijk optimaliseert, zonder de andere inkomenscategorieën te bestraffen op het vlak van koopkracht.


Zo zal :

 • In 2011 vóór 31/12/2011 een ecocheque van € 150 worden betaald aan alle werknemers van de sector.
  In 2012 
 • Vanaf 1 januari zullen de werknemers die aan het sectorbarema worden betaald hun salaris met € 16 bruto/maand verhoogd zien (recurrente maatregel).
 • Voor de werknemers die boven het sectoraal barema worden betaald, zal een ecocheque van € 190 worden betaald, voor de eerste keer uiterlijk op 31/03/2012. Vanaf 2013 wordt deze ecocheque een jaarlijks verworven (recurrent) bedrag.

 

Dit moet dus de koopkracht van iedereen waarborgen en verbeteren, maar dan moet ook een – en bovendien – kwaliteitsvolle tewerkstelling behouden
kunnen blijven.

 

Daarom hebben wij in het protocol eveneens het volgende verkregen :

 • Bijkomende middelen voor de voortgezette vorming van het personeel van de verzekeringen (patronale bijdrage verhoogd tot 0,15 % van de loonmassa).
 • Voortzetten van de besprekingen om de sectorale maatregelen voor tewerkstellingsgaranties te versterken (wij zijn één van de weinige sectoren met zowel collectieve als individuele sectorale tewerkstellingsgaranties).
 • Verbeteren van de procedures voor beroepsinschakeling (outplacement).
 • Verbeteren van het statuut van atypische werknemers (contract van bepaalde duur) en studenten.

 

Maar wij zijn ook niet in de volgende vallen getrapt :

 • Ter discussie stellen van de indexering.
 • Verhoging van de brugpensioenleeftijd (brugpensionering mogelijk op 58 jaar tot 31/12/2013).
 • Nieuwe restricties voor de uitoefening van het sociaal overleg.
 • Een vermindering van de werkgeversbedragen vastgelegd in het kader van een outplacement.

 

Na overleg zal de BBTK zich op 26 september definitief uitspreken over dit protocolakkoord.
Aarzel niet je afgevaardigden te contacteren.


Enkele jaren geleden verklaarde de BBTK al dat, wanneer het stormt, je een goed kompas nodig hebt. Vandaag houdt de storm op internationaal niveau lelijk huis in economische en financiële kringen. Dankzij dit protocol zouden we allen op koers moeten kunnen blijven.

De inhoud van het ontwerpakkoord lezen

 
Share/Bookmark