BBTK > Nieuws > Vlaamse social profit: eindelijk een VIA 5!

12-6-2018 13:35 Afdrukken

Vlaamse social profit: eindelijk een VIA 5!

 

 

Na lange onderhandelingen komt er dan toch schot in de zaak: het ABVV social profit keurde het ontwerp VIA 5 goed. Dit sociaal akkoord geldt voor de periode 2018-2020 in de private social profitsectoren die onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering vallen. De koopkracht stijgt, er komen jobs bij en er wordt werk gemaakt van een aantal kwaliteitsmaatregelen zoals een betere arbeidsorganisatie. Een belangrijke stap vooruit voor de 220.000 betrokken werknemers. Toch zijn niet alle problemen van de baan. Zo vragen we een grotere inspanning van de Vlaamse overheid om de jobs in de sector effectief ingevuld te krijgen. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rijtje:

Stijging koopkracht

Vanaf 2020 krijgen de werknemers uit de gezinszorg, de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en het algemeen welzijnswerk, de beschutte en sociale werkplaatsen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg een volledige 13de maand. Sommige werknemers van de socioculturele sector en de kinderopvang zullen hier ook van kunnen genieten. Verder wordt de vergoeding voor flexibel en onregelmatig werken, opgetrokken. In de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en het beschut wonen zullen vanaf 1 oktober 2019 meer evenwichtige loonschalen geïmplementeerd worden. Ook de 2de pensioenpijler zal versterkt worden.

8000 jobs extra

Het is geen geheim dat de social profit met een zwaar personeelstekort kampt. Dit tekort legt een enorme druk op de werknemers. Daarom voorziet het ontwerp 8000 extra jobs. In de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemeen welzijnswerk gaat het om 605 voltijdse banen. Die zullen verspreid worden volgens behoefte. In de ouderenzorg zullen er 525 voltijdse jobs bijkomen. De uitbreiding van het aanbod aan zorg, welzijn en cultuur is dan weer goed voor 7000 voltijdse jobs.

Betere werkkwaliteit

Stabielere arbeidsovereenkomsten, voorzienbare uurroosters, betere arbeidsorganisatie en vakantieregelingen moeten de kwaliteit van het werk (en dus ook de zorgverlening) verbeteren. Elke organisatie zal een beleid moeten ontwikkelen om burn-out te voorkomen en agressie te bestrijden. In het sociaal overleg zal ook plaats zijn voor het jaarlijks vormingsplan van werknemers.

Extra middelen zijn goed, ingevulde jobs zijn beter!

De maatregelen in dit akkoord zijn een belangrijke stap vooruit voor de werknemers uit de sector. Maar het ABVV social profit vraagt nog steeds een grotere inspanning van de Vlaamse overheid om de jobs in de sector ook effectief ingevuld te krijgen. Wie in de sector werkt, weet dat het geen sinecure is: het aantal pensioneringen overtreft de instroom van nieuwe werknemers, terwijl de zorgbehoefte alleen maar groeit. We vragen daarom dat de Vlaamse overheid de aandacht niet laat verslappen en dit akkoord aangrijpt om werk te maken van een duurzame oplossing. Alleen zo kan de werkdruk dalen en er een kwalitatieve zorg gegarandeerd worden.

Meer informatie? Spreek je ABVV-delegee aan of neem contact op met je lokale afdeling!

Share/Bookmark