BBTK > Nieuws > Het is het begin van het schooljaar, ook voor de vorming

5-9-2018 11:11 Afdrukken

Het is het begin van het schooljaar, ook voor de vorming

Een goedgevuld programma voor dit schooljaar 2018-2019, met het einde van de basisvorming en de start van een nieuw programma voor de ervaren afgevaardigden.

Ter herinnering, de basisvorming is er voor de afgevaardigden die nieuw verkozen werden bij de laatste sociale verkiezingen. Het programma omvat 12 vormingsdagen verdeeld over 4 sessies van 3 dagen, de laatste sessie start in september.

Wat betreft de basisvorming, zijn de arbeidsovereenkomst en de verloning de rode draad gedurende deze laatste sessie. Wij behandelen in grote lijnen de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, de flexibilisering van de arbeid en de syndicale uitdagingen, en verder ook de verloning, de loonfiche, de sociale zekerheid, de openbare diensten, enz.  Zoals steeds zullen we aansluiten bij de werkervaringen van de militanten om de verschillende aspecten van het thema te benaderen. Deze werkwijze lijkt ons het meest gepast om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken en de aansluiting met de werkvloer te behouden.

De vorming voor ervaren afgevaardigden komt er op een cruciaal moment voor onze vakorganisatie: de campagne voor de verkiezingen van mei 2019. Op het moment waar de huidige meerderheid reeds voorziet om de syndicale macht te breken, is het essentieel voor de BBTK om de standpunten van de vakbond duidelijk te maken over sociale maatregelen ten gunste van de werknemers.

In de vorming zal het beleid van deze regering geanalyseerd worden om de impact op de werknemers na te gaan, meer bepaald in verband met de pensioenen , de sociale zekerheid, de verloning en de tewerkstelling.
Het is belangrijk voor de afgevaardigden om deze vorming te volgen, zodat we voorbereid zijn om op de werkvloer de syndicale standpunten uit te dragen: inschrijven kan via de gewestelijke BBTK-afdelingen.

 

 

 

 

Share/Bookmark