BBTK > Nieuws > werknemers van pc 200: goed nieuws voor je portemonnee in oktober

23-10-2017 16:52 Afdrukken

Werknemers van pc 200

Goed nieuws voor je portemonnee in oktober

 

Sinds 1 oktober zijn de lonen en barema's van de werknemers van het APCB (aanvullend paritair comité voor bedienden) met 1,1 % gestegen. Dat is wat het sectorakkoord voorzag dat in juni jl. werd gesloten tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers van het pc 200 en de vakbonden. Dit betekent een mooie koopkrachtstijging voor tal van bedienden (ruim 450.000), aangezien het APBC het grootste paritaire comité in België is.

 

Deze verhoging met 1,1 % geldt voor alle bedienden van de sector, ook de niet-gebaremiseerde bedienden of kaderleden. Ze kan worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel in de bedrijven. Als er een syndicale afvaardiging in het bedrijf bestaat, moet het voordeel worden toegepast via een bedrijfsakkoord. In de bedrijven zonder syndicale afvaardiging moet de eventuele omzetting daarentegen schriftelijk en individueel aan elke werknemer worden meegedeeld op het moment dat het loon van oktober 2017 wordt uitbetaald

Ter herinnering, het sectorakkoord voorzag eveneens een hele rist andere belangrijke maatregelen inzake opleiding van de werknemers (verlenging van de bestaande cao's – 2 dagen opleiding in 2018), verplaatsingskosten (verhoging van de bovengrens vanaf 01/01/2018 voor verplaatsingen met een privévoertuig) en verlenging van de bestaande maatregelen inzake tijdskrediet en landingsbanen.

Share/Bookmark