BBTK

11-4-2018 17:08 Afdrukken

Beveiliging van de opgeslagen gegevens

Om te zorgen dat uw gegevens veilig opgeslagen zijn, worden volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • Alle personen die namens BBTK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan deontologische geheimhouding daarvan. De betrokken medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • Ons intern netwerk en datacenter waarin uw gegevens opgeslagen worden, bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door de modernste technologieën (firewall);
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen die verbonden zijn met het interne netwerk;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen.

 

Wijzigingen

De BBTK kan deze cookie verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

De laatste wijziging gebeurde op 11/04/2018.