BBTK > Sociale Verkiezingen 2020 > Word kandidaat - 02

30-9-2019 13:15 Afdrukken

Sociale verkiezingen 2020

Word kandidaat!

 

 

 
Bedienden, arbeiders, kaderleden, jongeren… Heeft iedereen inspraak?

De sociale verkiezingen zijn een uitgelezen gelegenheid om de zaken aan te pakken voor de toekomst van je bedrijf. Als je personeelsvertegenwoordiger wordt in de Ondernemingsraad of in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, krijg je zicht op wat er allemaal gebeurt.

Via de sociale verkiezingen kunnen mensen voor wie het moeilijker is om over hun problemen te praten zelf volwaardig deelnemen aan het sociaal overleg. Dat geldt bijvoorbeeld voor jonge werknemers die nog hun weg moeten vinden in het bedrijf, maar ook voor kaderleden die omwille van hun statuut uitgesloten worden van een groot stuk van de arbeidswetgeving. Zij krijgen dus een bijzondere plaats toegewezen in de kiescolleges ‘kaderleden’ en ‘jongeren’. Zo wordt iedereen goed vertegenwoordigd.

Waarom voor de BBTK kiezen?

De BBTK is een organisatie die op elk moment van het leven aan je zijde staat en strijdt voor een rechtvaardige en meer solidaire wereld. Onze prioriteiten zijn het waarborgen van een stabiele toekomst voor de jongeren en ouderen, de tewerkstelling – een kwaliteitsvolle job voor iedereen – behouden, de sociale veroveringen beschermen en zorgen voor goede arbeids- en loonvoorwaarden. De BBTK vormt ook een team dat naar je luistert en je bijstaat. Zowel in goede tijden als bij crisismomenten.

 
Je hebt gekozen om je stem te laten horen en kandidaat te worden in je bedrijf … Maar je zit toch nog met enkele vragen. Bij de BBTK kennen we de antwoorden!
 
Hoe beheer je je tijd als afgevaardigde?

Wanneer je afgevaardigde bent, moet de werkgever je toelaten je mandaat correct uit te oefenen en je opdracht tot een goed einde te brengen. Deze maatregelen zijn soms voorzien in het huishoudelijk reglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst. De voor syndicale doeleinden gebruikte periodes worden beschouwd als arbeidstijd en worden dus normaal betaald.

 

Vervolg