BBTK > Sociale Verkiezingen 2020 > Word kandidaat - 03

30-9-2019 13:15 Afdrukken

Sociale verkiezingen 2020

Word kandidaat!

OR of CPBW, welke verschillen?

De OR en het CPBW zijn beiden instanties waar overleg wordt gepleegd tussen werkgevers en werknemers. Ze hebben elk hun specifieke opdrachten.

 
De OR (Ondernemingsraad)

Er moet een Ondernemingsraad worden opgericht in elk bedrijf dat ten minste 100 werknemers telt. Dit orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgever. De OR:

  • ontvangt alle informatie en wordt geraadpleegd over de economische en financiële situatie van de onderneming en over de tewerkstelling;
  • stelt het arbeidsreglement op en wijzigt dit;
  • beheert de sociale werken van het bedrijf;
  • bespreekt alles wat te maken heeft met het leven binnen het bedrijf, de arbeidsvoorwaarden, de vakantiedagen,
    de invoering van nieuwe technologieën, de criteria voor ontslag enz.
  • controleert de naleving van de sociale wetgeving en de cao’s, enz.

 

Het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)

Er moet een CPBW worden opgericht in elke onderneming met minstens 50 werknemers. Het CPBW:

  • zorgt voor de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;
  • staat in voor de preventie van arbeidsongevallen;
  • controleert de arbeidsgeneeskundige dienst, enz.

 

Het CPBW houdt zich ook bezig met het controleren van het arbeidsklimaat, zorgt ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle beschermingsmiddelen (veiligheidskledij, -bril, ergonomisch werkmateriaal, enz.) beschikbaar zijn en onderzoekt de individuele klachten omtrent veiligheid en welzijn.

 

Vervolg