BBTK > Sociale Verkiezingen 2020 > Word kandidaat - 04

30-9-2019 13:16 Afdrukken

Sociale verkiezingen 2020

Word kandidaat!

Een vlotte procedure

De sociale verkiezingen zijn een vlot draaiend beslissingsproces waarbij verschillende regels moeten worden nageleefd. Het verloop van de sociale verkiezingen is onderverdeeld in verschillende fases. Van bij het begin ben je, als potentiële kandidaat, beschermd tegen ontslag. 

 
Zin om kandidaat te zijn? Neem dan contact op met de BBTK! Je kandidatuur wordt toegevoegd aan een specifieke lijst, die overeenstemt met je personeelscategorie.

 

  • 13/12/19 - 26/12/19: Begin van de procedure
  • 12/01/20 - 25/01/20: Begin van de bescherming
  • 17/03/20 - 30/03/20: Indiening van de kandidatenlijsten
  • 11/05/20 - 24/05/20: Verkiezingen*

* Wanneer data van de verkiezingsprocedure samenvallen met een zondag of een dag waarop in het bedrijf gewoonlijk niet wordt gewerkt, moet de verrichting uiterlijk de dag vóór die zondag of gebruikelijke rustdag worden uitgevoerd. 

 
Het is belangrijk om te gaan stemmen. Stemmen voor de sociale verkiezingen is een verworven recht. Maak er gebruik van. Laat dit ook weten aan je collega’s.

 

Ben ik beschermd tegen ontslag?

Ja! Als kandidaat ben je onmiddellijk beschermd tegen ontslag, zelfs als je niet verkozen bent tijdens de sociale verkiezingen. De bescherming van de afgevaardigden is een garantie waardoor de personeelsvertegenwoordigers hun taak volledig zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze bescherming verbiedt de werkgever om elke kandidaat die zich aanbiedt of elke verkozene in de OR of het CPBW te ontslaan. Deze bescherming gaat in op 12/01/2020.

 

Vervolg