Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Tijdskrediet: strengere voorwaarden vanaf 1 februari 2023

01/02/2023 | FR / NL

De voorwaarden om uitkeringen te ontvangen tijdens het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet met motief, waaronder de zorg voor een kind, zijn strenger vanaf 1 februari 2023. Het zijn niet de voorwaarden om tijdskrediet te nemen die strenger zijn, maar wel de voorwaarden om uitkeringen van de RVA te ontvangen wanneer je dat tijdskrediet opneemt. 

Dit betekent dat je in bepaalde gevallen wel tijdskrediet kan opnemen maar geen uitkeringen zal ontvangen. Deze periodes van tijdskrediet zullen ook niet gelijkgesteld worden voor de pensioenrechten.

Over welke wijzigingen gaat het?

Tijdskrediet met motief ‘Zorg voor een kind’

De leeftijd van het kind wordt verlaagd van 8 naar 5 jaar om recht te hebben op uitkeringen

Als je voltijds tijdskrediet wil opnemen om voor je kind te zorgen en tijdens dat tijdskrediet ook uitkeringen van de RVA wil ontvangen, moet je kind jonger dan 5 (tot nu toe 8) jaar zijn op het ogenblik van de aanvraag. 

Anders gezegd, je kan dit verlof nog steeds nemen tot je kind 8 jaar is, maar je kan enkel RVA-uitkeringen krijgen als je kind nog geen 5 jaar is.

Als je halftijds of 1/5 tijdskrediet aanvraagt, blijft de leeftijd van je kind behouden op 8 jaar, zowel voor het recht op verlof als voor het recht op uitkeringen.

De periode van alle vormen van tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ wordt teruggebracht van 51 naar 48 maanden

De periode waar je tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ mag opnemen en tegelijk uitkeringen van de RVA kan ontvangen, wordt teruggebracht van 51 naar 48 maanden.

Deze inperking geldt voor alle vormen van tijdskrediet  (1/5, 1/2 of voltijds) met motief ‘zorg voor een kind’.

Je kan dit verlof nog steeds gedurende 51 maanden nemen, maar je krijgt slechts gedurende 48 maanden RVA-uitkeringen.

Deze verlaging van 51 naar 48 maanden is ook van toepassing op de lopende tijdskredieten voor zover je op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet hebt opgenomen. Je kan de totale periode van je tijdskrediet inkorten met het aantal maanden waarvoor je geen recht meer hebt op uitkeringen en je werkgever mag dit niet weigeren.

Als je in tijdskrediet bent en op 1 februari 2023 al 30 maanden of meer hebt opgenomen, kan je nog tot maximaal 51 maanden tijdskrediet met uitkeringen opnemen.

De anciënniteitsvoorwaarde voor alle vormen van tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ wordt opgetrokken van 24 naar 36 maanden

Als je tijdskrediet met motief ‘zorg voor een kind’ wil opnemen en tijdens dat tijdskrediet uitkeringen van de RVA wil ontvangen, moet je aantonen dat je gedurende de 24 maanden die voorafgaan aan je aanvraag in dienst was van je werkgever. 

Deze voorwaarde geldt niet als je dergelijk tijdskrediet opneemt nadat je je recht op ouderschapsverlof hebt uitgeput voor al je rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk volgen op het ouderschapsverlof.

Vanaf 1 juni 2023 wordt de anciënniteitsvoorwaarde van 24 naar 36 maanden opgetrokken als je ook uitkeringen van de RVA wenst te ontvangen. Zoals nu al het geval is, geldt deze voorwaarde niet als je dergelijk tijdskrediet opneemt nadat je je recht op ouderschapsverlof hebt uitgeput voor al je rechthebbende kinderen. Dit tijdskrediet moet dan wel onmiddellijk volgen op het ouderschapsverlof.

Tijdskrediet met motief: tewerkstellingsvoorwaarden

Als je vanaf 1 februari 2023 een aanvraag voor voltijds tijdskrediet met uitkeringen indient, moet je aantonen dat je voltijds was tewerkgesteld tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving of deeltijds tijdens de 24 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving.

Je kan nog steeds verlof krijgen in het kader van voltijds tijdskrediet ongeacht je tewerkstelling, maar je zal pas recht hebben op uitkeringen als je 12 of 24 maanden bent tewerkgesteld naar gelang van je arbeidsregeling.

Als je een aanvraag voor halftijds tijdskrediet met uitkeringen indient, moet je aantonen dat je voltijds was tewerkgesteld tijdens de 12 maanden vóór de schriftelijke kennisgeving.

Als je 3/4 bent tewerkgesteld, kan je verlof krijgen in het kader van halftijds tijdskrediet, maar dan wel zonder uitkeringen omdat je niet voldoet aan de voorwaarde van voltijdse tewerkstelling.

De tewerkstellingsvoorwaarde voor 1/5 tijdskrediet in het kader van tijdskrediet zonder motief en voor de landingsbanen blijft ongewijzigd. 

Tijdskrediet met motief: afschaffing van de anciënniteitstoeslag 

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 februari 2023 verdwijnen de verhoogde uitkeringen op basis van leeftijd (50 jaar) of anciënniteit (meer dan 5 jaar anciënniteit) als je voltijds of halftijds tijdskrediet met motief neemt en je minstens 5 jaar anciënniteit bij je werkgever hebt.

Thematisch verlof: afschaffing van de anciënniteitstoeslag

Voor aanvragen ingediend vanaf 1 februari 2023 verdwijnen de verhoogde uitkeringen op basis van leeftijd of anciënniteit als je deeltijds (1/2, 1/5 of 1/10) thematisch verlof neemt en je minstens 50 jaar bent.

Landingsbanen

Voor dit soort tijdskrediet verandert er niets.

Aangezien deze materie vrij complex is, volgt later nog meer informatie met alle voorwaarden, te volgen stappen en uitkeringen per soort tijdskrediet.