Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

BBTK legt klacht tegen ING neer

09/11/2023 | FR / NL

De BBTK heeft klacht neergelegd tegen ING bij het Arbeidsauditoraat van Brussel. De bank betaalt haar personeel niet het verschuldigde loon en vakantiegeld uit én pleegt inbreuk op de arbeidswetgeving betreffende collectief ontslag. Erger nog, ING levert inspanningen om het op papier te doen lijken alsof ze de regels wel respecteren. Bovendien liegt ING niet alleen het personeel en de vakbonden voor maar ook haar klanten. Deze week kwam nog naar buiten dat ING op de vingers werd getikt door de FSMA omwille van misleidende reclame. 

ING schendt afspraken

De BBTK stelde vast dat er verschillende ‘fouten’ in de betaling van loon, vakantiegeld en andere voordelen geslopen waren. Erger nog: bij het nakijken van loonfiches stelt de vakbond vast dat ING de illusie probeert te wekken dat bepaalde voordelen wel degelijk uitbetaald zijn, zonder dat dit in realiteit gebeurd is. Het gaat dus om het structureel en bewust schenden van afspraken die in collectieve arbeidsovereenkomsten vastgelegd zijn. 

Maar daar houdt het niet op. De BBTK stelt ook inbreuken vast ten aanzien van naar het buitenland gedetacheerde werknemers. Er is een grote beweging van Belgisch personeel naar Nederland. ING deed hiervoor niet de correcte RSZ-aangiftes, wat neerkomt op sociale fraude.

Ten slotte blijkt ook uit eerder overleg dat ING van plan is een aantal personeelsleden te laten afvloeien. Hoewel de directie duidelijk concrete plannen heeft, weigeren zij deze informatie aan de

Ondernemingsraad mee te delen, waardoor er geen sociaal overleg kan plaatsvinden. ING hindert zo de werking van de Ondernemingsraad en voldoet niet aan de informatieplicht die ze hebben bij een collectief ontslag. 

Sterker nog: ze creëren zelfs schijnwerknemers om een collectief ontslag te verstoppen. Ze laten een groot aantal ‘werknemers’ gedurende een bepaalde periode op papier onder de Belgische RSZ-regelgeving ressorteren, terwijl deze medewerkers geen arbeidsprestaties leveren. Zo lijkt het op papier alsof het aantal personeelsleden ongeveer gelijk blijft. Opnieuw een manier om aan de regelgeving te ontsnappen. 

Extreme winst op de kap van het personeel en de klanten

De zaken gaan nochtans goed. Begin november kwam het nieuws dat de grootbank haar kwartaalwinst meer dan verdubbeld heeft. Ze verdienden bijna € 2 miljard (!) tegenover € 979 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De bank liet dan ook weten de aandeelhouders rijkelijk te zullen belonen. 

De bank kwam ook in het nieuws omdat ze op de vingers getikt werden door de toezichthouder van de financiële markten (FMSA) omdat hun reclame voor de tijdelijke termijnrekening misleidend is. ING wekt namelijk de indruk dat wie intekent op de termijnrekening 4% bruto rente zal opstrijken, terwijl het in realiteit 2% is.

Federaal secretaris Dorine Cordy voegt toe: “ING boekt extreme winsten op de kap van het personeel en heeft duidelijk geen probleem met liegen. Ze respecteren het sociaal overleg niet en schenden eerder gemaakte afspraken. Het is duidelijk dat zij weinig scrupules hebben en niet op een ethische manier handelen. We besloten daarom dan ook om een strafrechtelijke klacht neer te leggen bij het Arbeidsauditoraat. Eerder overleg leverde niets op.”

ING dient de Belgische arbeidswetgeving, het sociaal overleg én haar klanten te respecteren. Niemand staat boven de wet.