Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

PC 304 | Podiumkunsten & muziek | Alles over je eindejaarspremie 2023

16/11/2023

Bedrag

Sinds vorig jaar werd je eindejaarspremie met 50 euro bruto verhoogd, zodat je minimaal recht hebt op 1625 euro bruto bij voltijdse tewerkstelling. Bij onvolledige of deeltijdse tewerkstelling, wordt dit bedrag pro rata berekend. Indien je door de verhoging van je eindejaarspremie op een bedrag komt dat meer bedraagt dan een volledige dertiende maand, kan je werkgever je eindejaarspremie beperken tot het bedrag van een volledige dertiende maand.

De hogere eindejaarspremie is van toepassing op werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld zijn bij een werkgever die structureel of projectmatig gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid op basis van een van de volgende reglementeringen: 

 • kunstendecreet 
 • de nominatim in programma H Beleids-domein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisaties 
 • het circusdecreet 
 • het decreet vernieuwd jeugd- en kinder-rechtenbeleid 
 • het decreet bovenlokale cultuurwerking 
 • het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugd-huizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen 
 • het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, 
 • jeugdwerk en sport (participatiedecreet) 
 • het reglement publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor organisaties met 

  internationale uitstraling of structurele werkingen 
 • organisaties die structurele subsidies ontvangen van Literatuur Vlaanderen

Referteperiode

De referteperiode verschilt naargelang je tewerkstelling:

 • Indien je minder dan 4 maand tewerkgesteld was, is de referteperiode het voorbije seizoen (1 juli tot en met 30 juni). 
 • Indien je 4 maanden of langer tewerkgesteld was, is de referteperiode het lopende kalenderjaar. Verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten waarvan de totale gezamenlijke duur 4 maanden of meer bedraagt, vallen hier ook onder.

Uitbetaling

Je eindejaarspremie wordt in december uitbetaald. 

Nog vragen?

Contacteer zeker je delegees of lokale BBTK-afdeling. Zij kunnen samen met jou kijken of je eindejaarspremie correct werd uitbetaald. Ook met andere vragen kan je hier terecht. Nog geen lid? Op onze website vind je een lidmaatschapsformulier. Volg ons zeker ook op Facebook op de pagina ‘ABVV Social profit’ voor het laatste nieuws in je sector. Samen sterk!