Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Indexeringen januari 2023

02/01/2023 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

Indexeringen januari 2023

Pc 200aanvullend paritair comité voor Bedienden (APCB)+ 11,08%
Pc 216paritair comité voor de notarisbedienden+ 3,88%
Pc 217paritair comité voor de casinobedienden+ 10,964%
Pc 220paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid+ 10,96% 
Pc 226paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken+ 11,19%
Pc 302paritair comité voor het hotelbedrijf+ 10,964% 
Pc 304paritair comité vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten)+ 2%
Pc 306paritair comité voor het verzekeringswezen+ 11,1905%
Pc 309paritair comité voor de beursvennootschappen+ 1,8655%
Pc 310paritair comité voor de banken+ 1,87% 
Pc 311paritair comité voor de grote kleinhandelszaken+ 2%
Pc 313paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten+ 2%
Pc 320paritair comité voor de begrafenisondernemingen+ 5,89%
Pc 323paritair comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden+ 11,08%
Pc 331paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg)+ 2% 
Pc 333paritair comité voor toeristische attracties+ 11,08%
Pc 337aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector+ 2%
Pc 339paritair comité voor de maatschappijen voor sociale huissvestiging+ 2%
Pc 340paritair comité voor orthopedische technologieën+ 11,08%
Pc 341paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten+ 11,08%
Pc 202.00paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren+ 1%
Pc 152.01paritair subcomité voor de contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs+ 2%
Pc 225.01paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs + 2%
Pc 315.02paritair comité voor de handelsluchtvaart + 2%
Pc 318.01 + 2%
Pc 318.02paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap)+ 2%
Pc 319.00paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten+ 2%
Pc 319.01paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap)+ 2%
Pc 327.01paritair comité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Beschutte werkplaatsen+ 2%
Pc 327.01PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Doelgroepwerknemers sociale werkplaatsen+ 2%
Pc 327.01Pc PC voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Sociale werkplaatsen+ 2%
Pc 327.03paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige gemeenschap+ 2%
Pc 329.01paritair comité voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap)+ 2%
Pc 329.03paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele sector + 2%
Pc 330.03paritair comité inrichtingen tandprothesen+ 2%