Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Sollicitanten

28/08/2018 | FR / NL
Doel
Bijhouden van uw gegevens
Wijzigingen

Om uw kandidatuur te beoordelen gebruiken we de persoonlijke gegevens uit de documenten die u ons bezorgde. We analyseren uw profiel vooraf en indien u op basis daarvan in aanmerking komt voor de aangeboden job, wordt u uitgenodigd voor testen. 

Tijdens deze proeven en interviews quoteren wij uw prestaties en wordt een rankingmatrix opgemaakt. Na de selectietesten gebruiken we uw persoonlijke gegevens om u in te lichten indien uw kandidatuur al dan niet weerhouden is. In geval van aanwerving zullen deze gegevens ook gebruikt worden om een arbeidscontract op te maken.

Alle gegevens die u ons toevertrouwt verwerken wij op een veilige manier met inzet van passende maatregelen en technologieën. Hebt u na het lezen van dit overzicht nog vragen, kan u zich wenden tot de human resources directeur, Anne Notebaert (anotebaert@bbtk-abvv.be).

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doelen. Deze zijn:

 • uw kandidatuur beoordelen (preselectie en tijdens de daaropvolgende testen)
 • u informatie verstrekken
 • het opstellen van een arbeidscontract bij eventuele aanwerving

Uw kandidatuur beoordelen

Voor het beheer van uw kandidatuur slaan we de volgende gegevens op in een elektronische fiche:

 • identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, e-mail, …)
 • persoonlijke kenmerken (geboortedatum, gender, taal, …)
 • beroep en betrekking (huidige functie, opleiding, kwalificaties, …)
 • motivatiebrief
 • CV en rapport van de analyse van uw kandidatuur ten opzichte van het gezochte profiel voor de aangeboden job.
 • quotering van de prestaties tijdens de selectieprocedure

Door het inzetten van deze gegevens kan de BBTK uw kandidatuur beoordelen, de engagementen die daarin aangegaan worden waar maken en u daarnaast op de hoogte houden. In een aantal gevallen zijn niet alle onderdelen van informatie uit de lijst hierboven noodzakelijk om uw kandidatuur te beoordelen.

U informatie verstrekken

Om u te informeren over de evolutie van de lopende selectieprocedure gebruikt de BBTK uw contactgegevens.

Daarnaast kan het interessant zijn uw gegevens voor eventuele andere vacatures bij te houden. Als u niet wenst dat wij uw gegevens bijhouden na afronding van de lopende sollicitatieronde, kan u dit aangeven bij de ondertekening van dit document. Deze keuze zal geen invloed hebben op de beoordeling van uw kandidatuur. 

Het opstellen van een arbeidscontract bij eventuele aanwerving

Indien uw kandidatuur wordt weerhouden en er een overeenstemming over de modaliteiten van de aanwerving, zal een contract opgesteld worden aan de hand van de reeds verstrekte persoonlijke informatie. Na ondertekening zal uw selectiedossier opgenomen worden in uw personeelsdossier.

Onze bewaartermijnen voor het dossier van sollicitanten zijn:

 • Spontane sollicitatie: 2 jaar na ontvangst van uw motivatiebrief en CV
 • Gerichte sollicitatie: tot op het moment van afronden van de selectieprocedure, of maximaal 2 jaar na ontvangst van uw motivatiebrief indien expliciete toestemming in dit document
 • Niet weerhouden kandidatuur: tot op het moment van afronden van de selectieprocedure

Indien bepaalde stukken persoonsgebonden data onderhevig zijn aan verschillende bewaringstermijnen, geldt de langste termijn. De bewaringstermijn kan nooit korter zijn dan de wettelijk vastgestelde bewaringstermijn.

De BBTK kan deze cookie verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

Terug naar privacy beleid