becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Indexeringen juni 2022

30/05/2022 | FR / NL

De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.  

Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.  

Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.

pc 152.01Paritair subcomité voor de
contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs
+2%
pc 202Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren+1%
pc 225.01Paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs+2%
pc 227Paritair comité voor de audiovisuele sector+2%
pc 304Paritair comité vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten)+2%
pc 311 Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken+2%
pc 313Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten+2%
pc  315.02Paritair comité voor de handelsluchtvaart+2%
pc 318.02Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap)+2%
pc 319Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten+2%
pc 319.01Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap)+2%
pc 329.01Paritair comité voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap)+2%
pc 329.03Paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele sector+2%
pc 330.03Paritair comité inrichtingen tandprothesen+2%
pc 331Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg+2%
pc 337aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector+2%
pc 339Paritair comité voor de maatschappijen voor sociale huissvestiging+2%
pc 307Paritair comité voor de makelarij- en verzekeringsagentschappen+2%