candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Europees systeem domiciliëring (SEPA)

28/08/2018 | FR / NL
Wijzigingen

Als gevolg van Europese regelgeving is de BBTK overgestapt naar een Europees stelsel van domiciliering. Dat heeft geen gevolgen voor onze individuele leden, die daar dus ook niets rond hoeven te doen.

De afdelingen van BBTK zullen dus ook in het nieuwe systeem maandelijks lidgeld innen van de leden die een domicilieringsopdracht hebben lopen. Alle informatie desbetreffende het bedrag van het lidgeld of de wijze waarop de inning gebeurt, kan u verkrijgen bij uw afdeling.

 

De BBTK kan deze SEPA verklaring wijzigen. De laatste versie is steeds terug te vinden op de websites.

Terug naar privacy beleid