becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Gepensioneerd en flexi-jobber: een goeie combinatie?

07/07/2022 | FR / NL

Sinds de invoering van de flexi-jobs door de regering-Michel om zwartwerk tegen te gaan, heeft de BBTK zich hiertegen verzet. Flexibele uren, flexibel loon, flexibel gezinsleven - dit is het tegenovergestelde van waar wij voor staan en waar wij in geloven als het om waardig werk gaat. Bovendien zijn flexi-jobs geen oplossing om zwartwerk ernstig te bestrijden. Hiermee wordt een oneerlijke concurrentie tussen werknemers ingevoerd.

Het principe bestaat echter en werd in 2018 zelfs uitgebreid tot de handelssector, kapsalons, schoonheidszorg, industriële bakkerijen… en gepensioneerden.

Flexi-jobs werden in 2015 door de regering-Michel ingevoerd om zwartwerk tegen te gaan, vooral in de horeca. Op die manier kunnen werknemers die al (minimaal) 4/5de werken nog bijkomende activiteiten uitoefenen.

De flexi-jobber ontvangt een flexiloon waarvoor hij is vrijgesteld van sociale premies en belastingen en waarop de werkgever bij wie het werk wordt verricht slechts een werkgeversbijdrage van 25% hoeft te betalen.

Dit zijn de regels als je gepensioneerd bent en een flexi-job hebt.

Je bent dus officieel met pensioen en kan een flexi-job nemen. Je bent niet verplicht (zoals andere flexi-jobbers) om een hoofdactiviteit te bewijzen.

Je moet gedurende de twee kwartalen vóór de flexi-job in het pensioenregister ingeschreven zijn geweest. Als je dus vanaf januari 2023 als flexi-jobber wil werken, moet je vóór 1 oktober 2022 met pensioen zijn gegaan.

Tijdens de flexi-job kan je niet in een opzegtermijn, ontslagvergoeding of compenserende ontslagvergoeding zitten bij de werkgever voor wie je een flexi-job uitoefent. Maar daarna kan je wel een flexi-job doen bij je vroegere werkgever.

Als je SWT of een overbruggingsuitkering ontvangt (omdat je te jong bent om recht te hebben op een overlevingspensioen), kan je geen flexi-job nemen.

Het feit dat je gepensioneerd bent verandert niets aan je statuut als werknemer. Je werkgever zal zich in het kader van de flexi-job moeten houden aan de regelgeving over het arbeidsrecht en dus vooral aan:

  • de arbeidsovereenkomst en de verschillende clausules. De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is van toepassing (behalve in specifieke gevallen);
  • de regelgeving inzake arbeidsduur en feestdagen;
  • de ontslagregels.

Het uurloon van een flexi-job kan vrij worden overeengekomen, maar moet ten minste € 10,33 bedragen (bedrag geïndexeerd op 1 mei 2022).

Je ontvangt geen dubbel vakantiegeld. Het minimumbedrag van het flexi-vakantiegeld is € 0,79 per uur (dus in totaal € 11,12).

Dit flexi-loon is geen baremaloon. Je hebt geen recht op het sectorale loonbarema voor de functie die je uitoefent. Je hebt echter wel recht op alle andere premies en vergoedingen voor een beroep in het kader van een arbeidsovereenkomst.

Als je 65 jaar bent of 45 jaar hebt gewerkt, kan je blijven werken zonder inkomensbeperking.

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je werken met enkele inkomensbeperkingen.

Er is een limiet aan het bedrag dat je mag verdienen. Het precieze bedrag hangt af van je leeftijd en het aantal jaren dat je vóór je pensioen gewerkt hebt. Er zijn ook andere factoren die een rol spelen, zoals de aard van je pensioen en de kinderen ten laste.

Vraag gerust meer info aan de juridische dienst van je afdeling.

Bovendien opent werken in een flexi-job sociale rechten op alle gebieden van de sociale zekerheid. Deze prestaties worden beschouwd als gewone arbeidsprestaties.

Dus ja, flexi-jobs en pensioenen zijn wettelijk te combineren. Maar dit is niet hoe werknemers behandeld moeten worden. Een behoorlijk wettelijk pensioen is mogelijk om van een welverdiend pensioen te kunnen genieten. Na een bepaalde leeftijd hoeven werknemers niet meer te werken. De regering voert een beleid waarbij onze bejaarden gedwongen worden bij te verdienen om tijdens hun pensioen een aanvaardbaar inkomen te hebben.

Wij begrijpen dat sommige "kleine" pensioenen gepensioneerden dwingen om een flexi-job te nemen. Wij zullen blijven strijden voor betere wettelijke pensioenen, zodat mensen, wanneer zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, van hun pensioen kunnen genieten zonder te hoeven werken om de eindjes aan elkaar te knopen!

Ten slotte valt dit systeem van flexi-jobs in het algemeen te betwisten. Het verdringt de reguliere werkgelegenheid in de betrokken sectoren en moedigt onzekere contracten aan, dit alles ten koste van de sociale zekerheid.