becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

De index is niet het probleem, deze garandeert net een eerlijke koopkracht

30/03/2022 | FR / NL

De afgelopen dagen was de index alomtegenwoordig in de pers. Volgens voorspellingen van de Nationale Bank zouden de loonkosten in de komende drie jaar met 13% kunnen stijgen als gevolg van de inflatie. De werkgevers maken uiteraard graag van de gelegenheid gebruik om de automatische loonindexering onder vuur te nemen en dringen erop aan deze "preventief" aan te pakken om het concurrentievermogen van de ondernemingen veilig te stellen. Als je de index aanvalt, val je de verkeerde vijand aan. De index is niets meer dan de weerspiegeling van de levensduurte, een aanpassing achteraf die nodig is om de koopkracht van de bevolking op hetzelfde peil te houden. De BBTK is duidelijk: handen af van de index, niet vandaag, niet morgen, op welke manier dan ook.  

De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne hebben de reeds sterke inflatietendens nog versterkt. Werkgevers zaaien paniek, beweren dat de loonkosten onbetaalbaar zijn en dreigen zelfs met delokalisering en herstructurering van bedrijven.  

Het is ondertussen een afgezaagd liedje geworden: de index wordt gezien als één van de kernpunten van het probleem. Ze roepen de regering en de vakbonden op om hierover in debat te gaan. Er zijn vele manieren om te “prutsen” aan de index en werkgevers lijken in dit opzicht zeer creatief te zijn. Sommigen, zoals Voka, pleiten voor een sociaal gecorrigeerde indexsprong (waarbij de laagste lonen gespaard zouden blijven), een aanpassing van de korf of een vertraging van de index. Er worden nog andere opties genoemd, zoals het berekenen van de indexering op netto- en niet op brutolonen, of een zuivere indexsprong door het VBO (een situatie die we al hebben meegemaakt tijdens de regering-Michel in 2015 en waarvan de gevolgen voor de koopkracht van de werknemers nu nog voelbaar zijn), of zelfs de volledige afschaffing van het systeem.

Het is tijd om die beweringen nogmaals de wereld uit te helpen. We morgen immers niet vergeten dat de automatische loonindexering de evolutie van de levensduurte volgt. Er zijn verschillende soorten indexeringssystemen, maar het basisprincipe blijft hetzelfde: het is een bescherming tegen prijsstijgingen, die garandeert dat je altijd evenveel kunt kopen met je loon, zelfs als de prijzen stijgen. Dit is helemaal geen loonsverhoging, maar een eerlijke manier om de koopkracht weer op peil te brengen. De index aanvallen, in welke vorm dan ook, is een slecht idee. De indexering is geen geschenk, wel de weergave van de evolutie van de levensduurte. Het is meer dan ooit van essentieel belang voor de koopkracht van iedereen, vooral in de huidige context van exploderende prijzen, waarin veel burgers al niet meer in staat zijn hun rekeningen te betalen.

Voorts herinneren we eraan dat het indexeringsmechanisme in principe ook bijdraagt aan de financiering van de sociale zekerheid. De indexering van de lonen die bijdragen aan de sociale zekerheid (vooral de hoogste lonen) waarborgt de continuïteit van de financiering van de sociale zekerheid en dus van de essentiële uitkeringen, toelagen en vergoedingen van allerlei aard die eruit voortvloeien. Diezelfde redenering geldt ook voor de belastingen. Een hoger, geïndexeerd loon betekent meer inkomsten voor de Staat, meer openbare diensten. De afgelopen jaren en maanden is duidelijk geworden hoe essentieel sociale zekerheid en openbare diensten zijn voor het welzijn van iedereen. De consumptie van de gezinnen is goed voor ongeveer 50% van het BBP. Als de koopkracht van de gezinnen (en hun consumptieniveau) behouden blijft, komt dit de hele economie ten goede. De loonindexering is de hoeksteen van ons solidariteitssysteem, zowel voor de lonen, de sociale zekerheid als de belastingen! De consumptie van de gezinnen is goed voor ongeveer 50% van het BBP. Als de koopkracht van de gezinnen (en hun consumptieniveau) behouden blijft, komt dit de hele economie ten goede. Als je de index aanvalt, val je de verkeerde vijand aan.

Om beter te begrijpen wat de index precies is, de geschiedenis, werking en noodzaak ervan, en om sommige misvattingen die over dit onderwerp de ronde doen uit de weg te ruimen, heeft de BBTK hierover onlangs een brochure gepubliceerd. Wij nodigen de werkgevers uit om ze te lezen, ze kunnen er veel uit leren en - hopelijk – tot andere gedachten komen!

Wij zijn altijd fel gekant geweest tegen elke poging om de automatische indexering te ondermijnen en zullen dat ook stellig en vastberaden blijven doen. Handen af van onze index!