Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

9 november: allemaal in staking, ook omdat Vivaldi vrouwonvriendelijk is!

19/10/2022 | FR / NL

9 november: allemaal in staking, ook omdat Vivaldi vrouwonvriendelijk is!

De federale regering stelde begin oktober haar begroting voor. De coalitiepartijen lijken alvast heel trots op hun werk. De vakbond, de tegenmacht, evalueert de begroting dan weer door de bril van sociale vooruitgang en het welzijn van de werknemers en uitkeringsgerechtigden. Dankzij de syndicale strijd zitten er enkele positieve elementen in het akkoord. Toch is onze conclusie dat vooral werknemers en in het bijzonder vrouwen de rekening gepresenteerd krijgen.

Een begroting moet (door de dwingende hand van Europa) in evenwicht zijn. Dat betekent dat geld dat uitgegeven wordt, ergens anders moet gehaald worden. Dus ofwel moeten nieuwe inkomsten gevonden worden, ofwel moet er ergens bespaard worden.

Vivaldi lijkt die besparingen vooral door te voeren op kap van de vrouwen. Mogen we deze regering daarom vrouwonvriendelijk noemen? Wij denken van wel:

  • Wanneer je het aantal substatuten (flexi-jobs, ongebreidelde studentenarbeid) die concurreren met deeltijdse werknemers vermenigvuldigt, is dat vrouwonvriendelijk. Welke werkgever zal een deeltijdse medewerker meer uren geven als hij ook gewoon een goedkope flexi-jobber kan inzetten? We weten dat de meeste deeltijdse werknemers vrouwen zijn. Hen opsluiten in dit statuut betekent een verarming tijdens de loopbaan maar ook voor het pensioen. Het beperken van de gelijkgestelde periodes is ook vooral voor vrouwen slecht nieuws;
     
  • Door tijdskrediet en ouderschapsverlof te beperken raakt deze regering vooral vrouwen. Genderrollen spelen nog steeds een grote rol in onze maatschappij en het zijn vooral vrouwen die tijdskrediet en ouderschapsverlof opnemen. Hier zijn verschillende redenen voor, maar het feit dat vrouwen doorgaans nog steeds minder verdienen dan mannen speelt zeker een rol. Deze regering stuurt vrouwen terug naar de haard. We weten helaas dat wanneer er geen collectieve oplossing voor de opvang van kinderen is, het doorgaans de vrouwen zijn die hun werk neerleggen;
     
  • De pensioenhervorming sluit een reeks vrouwen uit van het minimumpensioen doordat er 20 jaar effectieve prestaties gevraagd worden. Het heeft geen zin om het minimumpensioen te verhogen als je daarna de toegang bemoeilijkt. We horen nu al dat deze hervorming te duur zou zijn. Laten we hopen dat het lot van vrouwen niet nog erger wordt.

Om deze en nog veel meer redenen durven wij te zeggen dat deze regering vrouwonvriendelijk is!

In plaats van te besparen op de kap van vrouwen zou deze regering beter werk maken van het beëindigen van de discriminatie van samenwonenden en dan vooral de feitelijk samenwonenden. Wanneer iemand recht heeft op een uitkering (een individueel opgebouwd recht) maar samenwoont dan gaat de overheid ervan uit dat deze persoon bespaart en dus zakt de uitkering (vaak onder de armoedegrens). Dit is onrechtvaardig en raakt in het bijzonder vrouwen. Vrouwen zijn namelijk statistisch oververtegenwoordigd in de categorie werkzoekend en samenwonend. Bovendien zijn vrouwen vaker dan mannen financieel afhankelijk van hun partner. Dit komt door de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt én het feit dat zij nog vaker een zorgende rol in het gezin opnemen. De beslissingen uit het begrotingsconclaaf dreigen deze ongelijkheid alleen maar verder te versterken. Deze sociale rechten moeten individueel worden!

De komende weken gaan we een Interprofessioneel Akkoord (IPA) onderhandelen. Wij zullen alvast eisen stellen voor vrouwen. Laten we een einde stellen aan loondiscriminatie, het glazen plafond doorbreken en een beter evenwicht tussen werk en privé realiseren. Laat ons eindelijk naar een voltijds, vast contract voor iedereen toewerken.

Op 9/11 zullen wij het werk neerleggen voor betaalbare energie, meer koopkracht en een vrouwvriendelijk IPA maar dus ook voor vrouwenrechten

En jij? Staak mee voor een meer solidaire maatschappij waar gendergelijkheid een realiteit is. Samen sterk! 

Algemene staking op 09/11/2022: hoe kan je meedoen?