candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Ben je als werknemer gevaccineerd of niet? Geen sprake van sancties! | Persbericht

17/11/2021 | FR / NL

De federale regering heeft onlangs de laatste hand gelegd aan haar voortonwerp van wet om de vaccinatie van zorgpersoneel verplicht te maken. Na een periode van overgangsmaatregelen om de vaccinaties te stimuleren, kunnen gezondheidswerkers die nog niet gevaccineerd zijn, vanaf 1 april 2022 worden ontslagen.  

Het nemen van een dergelijke maatregel leidt uiteindelijk tot een aantasting van de rechten van de werknemers. Het is een oorlogsverklaring.  

Waarom?  

De kwestie van de verplichte vaccinatie is uitsluitend een verantwoordelijkheid van de politici bevoegd voor deze materie. Ze kan niet worden opgedeeld in categorieën van mensen, in dit geval werknemers.  

Ofwel kiest de overheid ervoor om alle burgers een verplichte vaccinatie op te leggen, ofwel heeft iedereen het recht om vrij te kiezen om zich al dan niet te laten vaccineren. Er kan geen sprake van zijn dat categorieën van werknemers worden aangevallen en dat hen onder dit voorwendsel de toegang tot het beroep en tot werk wordt ontzegd.  

De BBTK is altijd voorstander geweest van een zo ruim mogelijke vaccinatiecampagne zodat wij zo snel kunnen terugkeren naar een “normaal” leven. Wij hebben deze campagnes altijd gesteund en uitgebreid opgeroepen tot vaccinatie.  

We staan nu op een keerpunt. De afgelopen maanden is de regering er niet in geslaagd voldoende burgers te overhalen zich te laten vaccineren. Nu besluit zij om de toegang tot werk als wapen tegen sommige werknemers te gebruiken.

Vandaag, het verplegend personeel. En welke categorie werknemers is dan morgen aan de beurt?  

Bovendien is dit besluit om het zorgpersoneel aan te pakken onzin. De sanctiemaatregelen die de regering wil opleggen zijn gericht tegen een essentiële sector die dringend behoefte heeft aan middelen en arbeidskrachten. Het is een sector waarvan de werknemers - laten we dat niet vergeten - het al sinds het begin van de crisis moeilijk hebben en die 18 maanden geleden nog elke avond applaus kregen.  

Er is nu al een schrijnend tekort aan zorgpersoneel en dreigen ze ontslagen te worden. Het risico bestaat dat we een nóg groter tekort aan arbeidskrachten zullen hebben omdat werknemers die men niet tot vaccinatie heeft kunnen bewegen ontslagen zullen zijn. Het zou de regering niet mogen verbazen als er spontane acties in de gezondheidssector ontstaan als reactie op dit besluit.  

Werknemers zijn geen pionnen op het schaakbord van het coronavirus. Ofwel is vaccinatie verplicht voor iedereen, ofwel voor niemand. Maar vaccinatie kan geen synoniem zijn voor sancties voor welke werknemer dan ook.