becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Combinatie van flexi-job en uitzendwerk bij zelfde werkgever voortaan verboden

29/06/2022 | FR / NL

Ter herinnering: flexi-jobs werden in 2015 door de regering-Michel ingevoerd om zwartwerk tegen te gaan, vooral in de horeca. Op die manier kunnen werknemers die minstens al 4/5de tijds werken nog bijkomende activiteiten uitoefenen.

Begin 2018 werd het statuut uitgebreid naar de handelssector en naar gepensioneerden, dit zonder enige beperking.

De BBTK heeft er meermaals op gewezen dat dit soort contract in meer dan één opzicht discriminerend is (loongelijkheid, arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming in vergelijking met gewone werknemers met een arbeids-overeenkomst).

Bovendien zijn flexi-jobs geen oplossing om zwartwerk ernstig te bestrijden. Hiermee wordt een oneerlijke concurrentie tussen werknemers ingevoerd.

Eén van de regels was dat je als flexi-jobber niet 4/5de of meer tewerkgesteld mocht zijn bij de werkgever waar je een flexi-job deed.
Om deze regel te omzeilen, deden sommige werkgevers maar al te graag een beroep op een uitzendkantoor. Zo stond je toch ter beschikking van dezelfde werkgever maar was het uitzendkantoor je wettelijke werkgever.

Voorbeeld: Marie werkt al enkele jaren 4/5de tijds bij werkgever X. Haar werkgever wilde haar ook als flexi-jobber aanwerven. Maar deze combinatie was niet toegestaan. Om dit te omzeilen, werd Marie door een uitzendkantoor als flexi-jobber ter beschikking gesteld bij werkgever X. Binnen haar flexi-job is het uitzendkantoor haar werkgever.

Wij hadden deze praktijk aangeklaagd en de inspectiediensten hebben laten weten dat een dergelijke constructie aanzien wordt als oneigenlijk gebruik van de regelgeving inzake uitzendarbeid en een vorm van verboden rechtsmisbruik.

Sinds 7 mei 2022 verbiedt een wet uitdrukkelijk om een werknemer via een uitzendkantoor als flexi-jobber tewerk te stellen bij dezelfde werkgever als diegene waarmee hij rechtstreeks verbonden is met een arbeidsovereenkomst. Wij zijn terecht verheugd dat deze wet werd aangenomen en dat zo een einde wordt gemaakt aan de spitsvondigheden van bepaalde werkgevers.