becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Makro: geen witte rook maar storm in de distributiemarkt in België

15/06/2022 | FR / NL

Tijdens een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie van Makro Cash & Carry Belgium de verkoop door haar aandeelhouder, de internationale Duitse groep, METRO AG, van de totaliteit van de activiteiten aangekondigd.

Na de herstructureringen die 30% van het personeel trof, na ondoordachte commerciële plannen, na een twijfelachtige strategie.

Hierna hebben de werknemers vernomen dat ze deel uitmaken van deze financiële ‘package deal’ via een simpele communicatie aan hun vertegenwoordigers. De vakbonden vinden dit schandalig. De vertrouwelijkheid binnen dergelijke business deals hoort een minimum respect van de medewerkers niet in de weg te staan. 

Concreet wordt de Groep METRO AG verkocht aan de investeringsgroep ‘BRONZE PROPERTIES’. Deze laatste heeft ‘het beheer’ van de retail toevertrouwd aan de onderneming ‘GA EUROPE’, die wat herstructureringen in andere Belgische ondernemingen betreft niet aan hun proefstuk toe zijn. 

De onderneming MAKRO Cash & Carry blijft het juridisch vehikel van de activiteiten in België. Op dit moment wijzigt er dus niets aan de arbeidscontracten of de omkadering. De vakbonden betreuren dat de huidige directie dezelfde blijft.  

Men kan zicht echter aan het ergste verwachten wat betreft het sociaal overleg en het respect van de arbeidsvoorwaarden. 

Een ontmoeting met de vakbonden zou volgende week plaats vinden. De werknemersvertegenwoordigers blijven waakzaam en stellen alles in het werk om de rechten en belangen van de werknemers te bewaren.