candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Mestdagh: met de M van... mega-shit!

19/01/2023 | FR / NL

Er zijn van die dagen dat we de letter M kunnen gebruiken voor een hele reeks woorden om de directie van Mestdagh te beschrijven!

Vandaag hadden we een verzoeningsvergadering die vooral over 3 punten ging: de naleving van de akkoorden uit 2021 over maximaal 15% onzekere contracten per winkel. Akkoorden die in de praktijk nooit zijn toegepast. 

De werklast en het gebrek aan personeel, de desorganisatie door de overstap naar Intermarché, de aanwezigheid van uitzendkrachten...

En als laatste punt de tweetalige etiketten die in Brussel en Vlaanderen op alle producten van het merk Intermarché moeten worden aangebracht. Als Intermarché Vlaanderen en Brussel wil veroveren, moet het bedrijf het gebruik van de talen respecteren. 

Met de M van...

Minachting: dat is de houding van de werkgevers die we tijdens het hele verzoeningsbureau hebben opgemerkt. Er is totaal geen zicht op wat er werkelijk in de winkels gebeurt, op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. Ter herinnering: deze verzoening werd in december aangevraagd en ging dus niet over de overname door Intermarché, maar wel over de steeds terugkerende en reële problemen van gisteren en vandaag! Er was dus méér dan tijd genoeg om correcte en waarheidsgetrouwe antwoorden uit te werken...

Maar nee hoor, het was wéér een hoop gebakken lucht... Wij - en jullie - zijn blijkbaar niet snugger genoeg. Als Mestdagh in Brussel en Vlaanderen voor de etikettering een beroep doet op een externe firma, is dat omdat de werknemers van Mestdagh niet over de handigheid, concentratie of knowhow zouden beschikken om etiketten aan te brengen. Die job is te specifiek voor jullie! Kortom, jullie hebben twee linkerhanden! Sommige dagen zou je beter doof zijn dan zulke onzin te moeten horen!  Eigenlijk zeggen ze ons: doe gewoon verder en moei jullie niet!

Met de M van...

Misleiding of zelfs malafide: tegenover de voorzitter van het paritair comité, dus in een officiële instantie, verklaarde de directie dat de laatste officiële interne akkoorden - die in april en november 2021 werden ondertekend na verzoeningen in en onder toezicht van datzelfde ministerie - over de beperking van de onzekere contracten tot 15% van de betaalde uren, ondergeschikt zijn aan een cao, zoals die van 2018. Vanuit juridisch en ideologisch oogpunt houdt dit geen steek. Pure misleiding dus, of anders je reinste incompetentie van de directie. In elk geval allesbehalve geruststellend! Daarna volgde een uitgebreide tekststudie, alsof wij niet kunnen lezen... Onnodig te zeggen dat ons toch al geschokte vertrouwen nu op een dieptepunt zit! 

Met de GB van... 

Guillaume Beuscart die ons - en jullie - beschouwt als Grote Boerenpummels...

Ze willen ons tijdens de twee bijzondere OR’s doen geloven dat er niets zal veranderen, dat we vertrouwen moeten hebben, dat “GB” zich er voor de gefranchiseerden toe kan verbinden om jullie arbeidsvoorwaarden te garanderen en... tijdens de verzoening zien we dat vooral hij de akkoorden schendt die zijn voorgangers ondertekend hebben. 

Hoe kunnen we vertrouwen hebben? Hij wil allerminst oplossingen vinden opdat de werknemers deze nieuwe moeilijke periode van onzekerheid beter kunnen doorkomen. 

Eigenlijk is er maar één woord voor dit alles (minachting, misleiding, minimum aan respect, ...): bullshit.

Stel je eens de vraag hoe vaak de directie jullie nog zal beschouwen als idioten die hun onzin blijven geloven? Minachting, desinformatie en de werknemers tegen elkaar opzetten, dat zijn hun favoriete wapens. We mogen niet toelaten dat ze verdeeldheid zaaien!

Wij willen collectieve oplossingen die jullie een zekere toekomst bieden; zij kiezen voor de politiek van “verdeel en heers”. 

Op je eentje is het een moeilijke strijd, samen kunnen we die winnen zodat iedereen er beter van wordt!

Luister naar jullie afgevaardigden en blijf gemobiliseerd!