Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Lidl: een cao voor iedereen? Neen!

01/02/2023 | FR / NL

Sinds mei 2018 en de ongeveer acht dagen die jullie gestaakt hebben, strijdt de BBTK aan jullie zijde om meer en beter te verkrijgen voor iedereen.

Wij vernemen dat sommige vakbonden hebben besloten om het laatste door de directie voorgelegde ontwerp te ondertekenen. 

Terwijl wij dit schrijven, kennen we niet eens de precieze inhoud van dit voorstel.

De directie koos ervoor om verdeeldheid te zaaien onder de vakbonden en te praten met diegenen die het makkelijkst te overhalen zijn om een cao te ondertekenen. 

Voor de BBTK zijn de zaken duidelijk, er liggen positieve zaken op tafel, daar hebben we vier jaar voor gestreden. Toch denken wij dat het nog geen tijd is om een akkoord te ondertekenen. 

Waarom? De werkdruk, die aan de basis lag van jullie strijd, blijft ondraaglijk. Doordat de directie mechanismes invoerde om de werktijd en de vereiste uren niet in minuten maar per stuk te meten, vermoeden we al dat op sommige plaatsen massaal uren in de winkels zullen worden geschrapt. 

Het toenemende aantal studenten in de winkels en het feit dat zij niet in de cao zijn opgenomen, zijn factoren die maken dat de BBTK deze cao niet zal ondertekenen. 

Wij zijn ook van mening dat de maatregelen over de vliegende ploeg, met name de vervanging van zieken of het welzijn op het werk en de mechanismes voor de versoepeling van de landingsbanen, niet volstaan. Het personeelsverloop bij Lidl is indrukwekkend, wat voldoende aantoont dat de malaise bij de werknemers onveranderd is sinds 2018. 

Om deze redenen zullen wij onze handtekening niet plaatsen, niet omdat wij vinden dat wat er op tafel ligt zomaar terzijde geschoven moet worden, maar omdat het niet genoeg is. Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een baremaverhoging maken je werk niet draaglijker! Dit zijn twee verschillende zaken en we zullen blijven vechten om alles tegelijkertijd op tafel te krijgen. 

De directie is in haar opzet geslaagd: de vakbonden verdelen. Erger nog, sommigen hebben zich laten verleiden. Met nog een jaar te gaan vóór de verkiezingen, willen ze hun hachje redden en hun ledenaantal in het bedrijf vergroten. Voor ons zijn de zaken duidelijk. 

Ons enige doel is om de werknemers naar een vakbondsoverwinning op alle fronten te leiden: welzijn, werkdruk, koopkracht en een toekomst bij Lidl. 

Luister naar jullie afgevaardigden en blijf gemobiliseerd! 

Zodra we over de kopie van de ondertekende cao beschikken, kunnen we jullie de precieze voordelen die onderhandeld werden in detail beschrijven. Terwijl we dit schrijven hebben we het definitieve ontwerp nog steeds niet ontvangen, een bewijs dat de directie niet te goeder trouw is!