candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 330 | Federaal | Alles over jouw eindejaarspremie 2022!

24/11/2022

De eindejaarspremie maakt deel uit van de verschillende voordelen waar je dankzij jouw vakbondsvertegenwoordigers recht op hebt. Dit voordeel is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die zij onderhandeld hebben. Een eindejaarspremie wordt beschouwd als loon. Dat wil zeggen dat zowel jij als je werkgever daarop bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen betalen. Een eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht of in alle sectoren voorzien. Daarom moeten de toekenningsvoorwaarden, de berekeningswijze en de uitbetalingsdatum worden vastgelegd in de cao die voor jouw paritair comité of bedrijf gesloten wordt. Hierbij een overzicht van wat voor jou voorzien is.

Voor wie?

Werknemers van ziekenhuizen, forensisch psychiatrische centra, revalidatiecentra, thuisverpleging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, medisch-pediatrische centra, wijkgezondheidscentra

Uitbetaling

 • In de loop van december of in de maand waarin de werknemer de instelling verlaat.

Bedrag

In 2021 werden in het kader van het federaal sociaal akkoord van 2020 de eindejaarspremie en de attractiviteitspremie samengevoegd en verhoogd met een forfaitair deel van € 400 (cao van 13 juni 2022).

De aangepaste en geïndexeerde eindejaarspremie bestaat uit twee delen:

 • een vast gedeelte: € 1.611,17;
 • een variabel gedeelte: 3,03% van het basisbrutoloon van oktober 2022 x 12 (met inbegrip van de haard- of standplaatsvergoeding)

Referteperiode

 • 1 januari tot en met 30 september

Toekenningsvoorwaarden

 • 1 maand tewerkstelling tijdens de referteperiode = 1/9 van de premies
 • In dienst vóór de 16de van de maand = de maand telt volledig mee.

Pro rata

 • Voor de deeltijdse werknemers;
 • Voor de werknemers die tijdens de referteperiode in of uit dienst zijn getreden.

Uitzonderingen

Zijn uitgesloten:

 • Bij ontslag om dringende reden;
 • Bij studentencontract;
 • Bij vervangingscontract voor het gedeelte waarvoor de vervangen werknemer de attractiviteitspremie krijgt.
Wend je tot je gewestelijke BBTK-afdeling of je BBTK-afgevaardigde om de specifieke regels in jouw paritair comité of jouw bedrijf te kennen. Zij kunnen samen met jou het bedrag van jouw eindejaarspremie berekenen.