Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Te warm om te werken?

01/01/2022 | FR / NL

Het is zo ver: de temperatuur begint beetje bij beetje op te lopen. Nu het mooie weer er aankomt, komen de barbecues en de vakantie in zicht. Dit betekent ook dat je soms zal moeten werken bij hoge temperaturen. Over dit onderwerp worden veel dingen verteld en 1 vraag komt regelmatig terug: wanneer is het te warm om te werken? 

Als het te warm is moet je werkgever verplicht een aantal maatregelen nemen. 

Risicoanalyse

De werkgever is verplicht om een zogenaamde ‘risicoanalyse’ uit te voeren in verband met de verschillende thermische omgevingsfactoren. De factoren waar rekening mee gehouden moet worden zijn: de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de luchtstroomsnelheid, de thermische straling, de fysieke werkbelasting, de gebruikte werkmethodes en arbeidsmiddelen, de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook de evolutie van deze factoren tijdens de werkduur komen in aanmerking. Het antwoord op de vraag of het te warm is om te werken… hang af van de combinatie van al deze factoren.

Op basis van de verkregen resultaten moet de werkgever de gepaste preventiemaatregelen voorzien. Deze houden rekening met de actiewaarden voor blootstelling alsook de gangbare voorschriften inzake comfort op de arbeidsplaats.

Bepalen wat de actiewaarden voor je eigen functie zijn kan je niet zelf. Dit moet gebeuren door de preventiediensten in je bedrijf. Contacteer dan ook je vakbondsvertegenwoordigers (van het CPBW) om je te informeren hoe het in je bedrijf zit. Heeft je bedrijf geen vakbondsvertegenwoordiging? Vraag het na bij je werkgever of stap naar de juridische diensten van de BBTK als je meent dat het echt te warm is om te werken.

De actiewaarden

De actiewaarden voor blootstelling aan warmte worden vastgesteld uitgaande van de WBGT-index voor thermische belasting in functie van de fysieke werkbelasting: 

Fysieke werkbelasting (d.w.z. de energie die je per seconde moet ontwikkelen om een welbepaald werk uit te voeren)Maximale WBGT-index 
Zeer licht (minder dan 117 watt)
of licht (117 tot 234 watt) 
29°
Halfzwaar (235 tot 360 watt) 26°
Zwaar (361 tot 468 watt) 22°
Zeer zwaar (meer dan 468 watt) 18°

Indien – door technologische of klimatologische redenen – bovenstaande actiewaarden voor blootstelling overschreden worden, moet de werkgever op basis van de risicoanalyse een aantal preventiemaatregelen nemen. Hij moet de blootstelling aan warmte en de daaruit voortvloeiende risico’s voorkomen of tot een minimum beperken. 

 Zo moet hij onder meer: 

  • technische maatregelen nemen die bijvoorbeeld de temperatuur van de omgevingslucht, de luchtvochtigheid, de thermische straling of de luchtstroomsnelheid doen dalen (zoals een ventilatie- of afzuigsysteem);
  • de fysieke werkbelasting verlagen (door de werkmethodes of de arbeidsmiddelen aan te passen);
  • alternatieve werkmethodes voorzien om blootstelling aan overmatige warmte te voorkomen;
  • de werkroosters of de arbeidsorganisatie aanpassen (door arbeidstijden en rusttijden af te wisselen);
  • aangepaste beschermingskledij of persoonlijke beschermingsmiddelen verschaffen;
  • gratis verfrissende dranken ter beschikking stellen;

Deze maatregelen moeten in het preventieprogramma van je onderneming beschreven worden per werkpost of per groep van werkposten, per functie of per groep van functies. Ze moeten eveneens voor advies voorgelegd worden aan de bevoegde preventieadviseurs en aan het comité voor preventie en bescherming op het werk. De werkgever moet deze maatregelen uitvoeren van zodra de actiewaarden worden overschreden.