Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Nultolerantie voor agressie tegen medewerkers van paritair comité 330

14/05/2024 | FR / NL

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de gezondheidssector bevestigen opnieuw het belang van de bescherming van al het personeel, ongeacht hun functie, tegen elke vorm van geweld, agressief of seksistisch gedrag dat zij in hun professionele omgeving zouden kunnen ervaren, volgens het principe van nultolerantie. 

Agressie tegen het personeel is een realiteit in zorginstellingen. Dit maatschappelijk fenomeen is de afgelopen jaren verontrustend toegenomen en treft alle personeel. 

Deze agressie neemt verschillende vormen aan: minachtende, zelfs haatdragende, racistische, seksistische, ... opmerkingen. Ze kan ook uitmonden in fysiek geweld of seksuele intimidatie. 

Als we de tewerkstellingscijfers in de gezondheidssector bekijken vanuit genderperspectief, vertegenwoordigen vrouwen*: 

  • 80% van het personeel in ziekenhuizen 
  • 86% van het personeel in rusthuizen 
  • 91% van het personeel in thuisverpleging 

Hoewel het hogere aantal gevallen van geweld tegen vrouwen kan worden verklaard door hun oververtegenwoordiging, kunnen we niet ontkennen dat zij ook specifieke agressie ondervinden, vanwege hun geslacht. 

Of ze nu schoonmaaksters, administratieve medewerkers, verzorgenden, assistenten, verpleegsters, artsen, stagiaires, diëtisten, opvoeders, psychologen, leidinggevenden, ... zijn, zij kunnen in de uitoefening van hun taken worden geconfronteerd met situaties van specifiek geweld tegen vrouwen. De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de gezondheidssector benadrukken, los van de internationale dag voor de rechten van de vrouw, opnieuw het belang van de bescherming van werkneemsters tegen al deze vormen van geweld.

In het kader van het sociaal overleg en op basis van de reeds bestaande regelgeving terzake, verbinden de sociale partners zich ertoe de sector te ondersteunen om preventie- en beschermingsmechanismen verder te ontwikkelen en te verbeteren, zoals trainingen voor het personeel, veiligheidsprotocollen, alarmsystemen, psychologische ondersteuning waar nodig, bewustmakingsinitiatieven voor opleiders …

Tot slot willen we onze solidariteit betuigen met alle werknemers die te maken hebben gehad met geweld of misbruik. We geloven sterk dat elke persoon, ongeacht geslacht, status of omstandigheid, recht heeft op een gezonde en veilige werkomgeving. We zullen samenwerken om van deze verklaring een realiteit te maken voor alle werknemers in de gezondheidszorg, gendergelijkheid te bevorderen en alle vormen van geweld te bestrijden.

Bron: Werkgelegenheidscijfers - FeBi (fe-bi.org) 2023