candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

newsletter.newsletter

newsletter.description

newsletter.subscribe

Pc 209 bedienden in de metaalsector: een akkoord in jouw sector!

02/10/2023 | FR / NL

Goed nieuws voor de bedienden in paritair comité 209: er is een sectoraal akkoord. Een sectoraal akkoord is belangrijk omdat het een kader biedt voor de onderhandelingen in de bedrijven. We geven je kort mee wat je moet weten. 

Koopkracht:

Koopkrachtpremies: 

 • Een premie van € 200 voor werknemers in een bedrijf waar de bedrijfswinst (code 9901) gedeeld door de totale activa (=ROA) in 2022 minimum 3% bedraagt
 • Een premie van € 350 als de bedrijfswinst 15% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021
 • Een premie van € 500 als de bedrijfswinst 25% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021
 • Een premie van € 750 als de bedrijfswinst 50% hoger is dan de gemiddelde bedrijfswinst van de periode 2018-2021

Deze premies kunnen op bedrijfsniveau onderhandeld worden tot en met 31 oktober 2023.

Het sectorale gewaarborgd minimumloon wordt verhoogd met € 85 op 1 januari 2025.  

Word je tijdelijk werkloos? De werkgeverstoeslag wordt vanaf 1 oktober 2023 geïndexeerd. 

Mobiliteit:

 • De fietsvergoeding verhoogd naar € 0.27/km.
 • De terugbetaling van privé-vervoer en openbaar vervoer wordt met 12.5% verhoogd.  

Eindeloopbaan:

 • De bestaande SWT-regeling wordt verlengd tot 30 juni 2025. 
 • De bestaande afspraken rond landingsbanen worden verlengd tot 30 juni 2025. 

Kwaliteit van de loopbanen:

 • Wie 60 jaar is krijgt een 3de dag loopbaanverlof (de eerste dag krijg je op 50 jaar en de tweede op 58 jaar).  
 • Waar de sectorale eindejaarspremie minstens een volledig maandloon is, komt de mogelijkheid om maximum de helft van de eindejaarspremie om te zetten in bijkomend verlof of fietslease. Er moet in dat geval wel een bedrijfsovereenkomst én een individueel akkoord van de werknemer zijn. Deze omzetting moet altijd vrijwillig zijn. Opgelet: de eindejaarspremie telt mee voor je brutoloon en een omzetting heeft dus een negatief effect op je sociale rechten. Bovendien draagt brutoloon bij aan de financiering van de sociale zekerheid, waar we allemaal gebruik van maken. We zijn akkoord gegaan met dit punt omdat het goed omkaderd en beperkt is. Twijfel je om een deel van je eindejaarspremie om te zetten? Informeer je dan goed! 
 • Het klein verlet wordt uitgebreid. 
 • Er is een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over deconnectie. Deze geef je het recht volledig onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijd. Goed nieuws: deze geldt ook voor kaderleden! 

Vorming en opleiding:

Het individueel recht op opleiding wordt geleidelijk verhoogd tot 5 dagen in 2026.

Werkzekerheid:

De bestaande werkzekerheidsclausule wordt vastgelegd voor onbepaald duur. 

Heb je vragen? Je kan altijd terecht bij je BBTK-delegee of afdeling

Samen sterk!