Wil je meedoen?

Met de BBTK sta je sterker. Maak je nu lid.

Nieuwsbrief

Abonneer je op onze nieuwsbrief en mis niets!

Abonneren

Pc 226: een sectoraal akkoord in jouw sector!

03/10/2023 | FR / NL

Hieronder vind je de voornaamste punten van dit akkoord:

1) Koopkrachtpremie 

In ondernemingen met goede financiële resultaten kan een premie toegekend worden, afhankelijk van de winstgroei en eventueel na onderhandelingen op bedrijfsvlak (voor 15/11/2023). De toekenning gebeurt onder de vorm van consumptiecheques.

2) Behoud van koopkracht (vanaf 1/1/2024) 

a. Indexering van de premies betaald door het Sociaal Fonds (jeugd- en seniorvakantie)
b. De aanvullende premies voor landingsbanen
c. Indexering premie waterklerk

3) Mobiliteit 

a. 100% terugbetaling voor alle openbaar vervoer vanaf 1/1/2024
b. Verhoging van de fietsvergoeding naar 27 cent/km, vanaf 1/10/2023
c. Indexering van het bedrag voor privévervoer vanaf 1/1/2024, op basis van de index van januari 2023 en 2024

4) Eindejaarspremie 

a. Vanaf 1/1/2024 is het mogelijk om maximaal de helft van het vast maandloon om te zetten in een voordeel met als doel “welzijn en/of mobiliteit”, bv. een fiets of een extra vakantiedag. Er moet hiervoor wel een ondernemingsakkoord worden gesloten voor de verdere modaliteiten en voorwaarden én een individueel akkoord is steeds vereist. Deze omzetting moet altijd vrijwillig zijn. Opgelet: de eindejaarspremie telt mee voor je brutoloon en een omzetting heeft dus een effect op je sociale rechten zoals een uitkering mocht je je job verliezen of je pensioen. Bovendien draagt brutoloon bij aan de financiering van de sociale zekerheid, waar we allemaal gebruik van maken. We zijn akkoord gegaan met dit punt omdat het goed omkaderd en beperkt is. Twijfel je om een deel van je eindejaarspremie om te zetten? Informeer je dan goed! 
b. Sommige periodes van schorsing zoals tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld voor de berekening en voortaan is er een recht (pro rata) bij ontslag in onderling akkoord en overmacht.

5) Functieclassificatie 

Actualisatie van de bestaande voorbeeldfuncties

6) Opleiding

Omschakeling van een collectief recht naar een individueel recht, volgens een groeipad (vanaf 2029 recht op 5 dagen). Verplichte rapportering van de bestaande opleidingen in de onderneming via een opleidingsplan.

7) Einde loopbaan 

Verlenging van de SWT en landingsbanen (55 jaar 1/2 of 4/5)

8) Tijdskrediet

Verlenging t/m 30/06/2025

9) Deconnectie 

Er is een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) over deconnectie afgesloten. Deze geef je het recht volledig onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijd.

Bij eventuele vragen, contacteer je BBTK-vakbondsafgevaardigde of je BBTK-afdeling!